:

Von Wilckenschildt nr 1135

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten von Wilckenschildt nr 1135 †

Adlad 1688-07-21, introd. 1689. Utdöd.


  • Christian Wilcken, adlad von Wilckenschildt, av en förnäm patricisk släkt i Böhmen. Ryttare vid greve Conrad Christoffer Königsmarcks regemente 1655, som då gick till Polen. Korpral vid major von der Lippens friryttarskvadron 1658. Fänrik vid kommendanten Jansens frikompani till fot 1660-01-20. Löjtnant därst. 1671. Avsked 1674. Kapten vid hertigens av Celle milis s. å. Kapten vid Rob. Douglas' dragonregemente 1676 och vid ett frikompani knektar i Bremen 1679. Adlad 1688-07-21 (introd. 1689 under nr 1135). Avsked 1695-12-05. Han gick med hertigens av Celle folk i dansk tjänst och kom med dem 1675 in i Skåne. Blev året därpå den 17/8 i slaget vid Halmstad fången av svenskarna och sedan han förklarat, varför han trätt i främmande herrskaps sold, åter antagen i svensk tjänst.

Utan känt samband.


  • Carl Wilckenskild, född 1683 i Brandenburg. Underofficer i holsteinsk tjänst. Förare vid vendiska dragonregementet 1703. Löjtnant vid bremiska dragonregementet 1705-04-27. [Lk]

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: