Von Wieder nr 698

Från Adelsvapen-Wiki

Vapensköld för adliga ätten von Wieder nr 698

Adliga ätten von Wieder nr 698 †

Adlad 1658-10-29, introd. 1664. †

Daniel Wieder, adlad von Wieder, född i Pommern. Kanslist i konung Gustaf II Adolfs kansli. Krigskommissarie under drottning Christinas regementstid. Svenskt krigs- och appellationsråd i Preussen 1656-09-30. Adlad 1658-10-29, varvid han fick sina förfäders vapen förbättrat (introd. 1664 under nr 698). Assessor i justitlekollegium i Bremen 1660-06-29. Assistensråd därst. Död efter 1673, men före 1678. Gift, men med vilken är ej känt, blott att hon levde änka 1678-11-10. Om de hade barn är icke bekant, varför ätten för längesedan ansetts vara utgången.

Källa

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.