Von Weissenfels nr 1031

Från Adelsvapen-Wiki

1031.jpg


Adliga ätten von Weissenfels nr 1031 †

Adlad 1648-11-18, introd. 1686. Utdöd efter 1755.


1Lange, Vitae Pomeranorum (1898). 2At (L). 3 At (RA). 4 Lk.

  • Johan Georg Albinus, adlad von Weissenfels, född1 1612-08-15 i Weissenfels i Sachsen. Med. doktor. Läkare i Stettin, vid hinterpommerska staten och de svenska garnisonerna därst., samt i Mecklenburg 1639-11-27 och 1641-10-12. Adlad 1648-11-18 (sonen introd. 1686 under nr 1006, vilket sedan ändrats till 1031). Livmedikus hos änkedrottning Maria Eleonora 1649 och sedan hos drottning Christina. Kanik vid domkapitlet i Kammin. Kapitelledamot vid S:ta Maria stiftskyrka i Stettin. Död där 1666-04-28 och begraven2 1667-03-14 i S:ta Mariakyrkan i nämnda stad, efterlämnande änka och barn.2. Gift 1:o med Margareta Sofia Hagemeister, född1 1620-03-04, död 1659-04-25 och begraven s. å. 5/5 i Stettin2. Gift 2:o med N. N.

Barn:

  • 1. Christoffer Henrik, född 1649-11-15 i Pommern. Svensk agent vid hovet i Wien 1681-05-18. Tillika kommissionssekreterare därst. 1684-08-23. Minister hos det furstliga holsteingottorpska huset 1689. Åter agent i Wien 1690 mars–okt.2 Statsråd i hertigdömena Bremen och Verden samt resident i westfaliska kretsen och staden Bremen 1690-09-04. I särskild beskickning till biskopen av Münster 1698. Resident i Bremen 1699–1715. Levde ännu 1718.3 Hans gifte okänt.

Barn:

  • Christian Fredrik. Ryttare vid bremiska kavalleriregementet 1707. Korpral därst. 1710. Kornett s. å. 3/6. Löjtnant 1713-11-03. Konfirm.fullm. 1715-01-26. Fången vid Tönningen 1713-05-16. Hemkom 1714-11-00. Fången vid Stralsund 1715-12-23. Kapten. Bodde 1755 i Verden.
  • ?Carl Georg, född i Bremen. Musketerare vid änkedrottningens livregemente till fot. Underofficer därst. Fänrik. Löjtnant 1700-12-29. Konfirm.fullm. 1715-06-14.[4]
  • ?Elert Johan, född 1694 i Bremen. Kornett vid wismarska dragonregementet 1715-11-15. Fången. Hemkom och placerad vid norra skånska kavalleriregementet. Löjtnant därst. 1718-06-26. Avsked 1719 30/. [4]

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.