Von Weiker nr 616

Från Adelsvapen-Wiki

Vapensköld för adliga ätten von Weiker nr 616

Adliga ätten von Weiker nr 616 †

Adlad 1654-05-19, †

Jakob Weiker, adlad von Weiker, född i övre Hessen och innehade hans fader en förnämlig hovsyssla hos lantgreven av Hessen-Kassel. Gick i svensk tjänst och tjänade sig under 30-åriga kriget upp till kapten vid Jönköpings regemente 1645. Adlad 1654-05-19. Var 1658 amtman på Thedinghausen i hertigdömet Bremen. – Om han var gift och hade barn, är icke känt, varför ätten sedan länge ansetts vara utgången.

Källa

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.