Von Wallich nr 701

Från Adelsvapen-Wiki

Vapensköld för adliga ätten von Wallich nr 701

Adliga ätten von Wallich nr 701 †

Adlad 1661-09-01. †

Johan Ulrik Wallich, adlad von Wallich, född 1626 i Weimar i Türingen och bördig från Valakiet. Svensk legationssekreerare vid ottomanska porten 1656. Adlad 1661-09-01. Legationssekreterare i Wien 1661-10-23. Justitieråd i Bremen och Vorden 1663. Död 1673. Han är namnkunnig för sin i Stade år 1659 tryckta bok in 4:o: Religio Turcica, Mahometis vita et orientaliscum occidentali Antichristo comparatio etc., samt hans även i Stade samma år in 8:0 tryckta: Vera relatio de incendio Stadiano etc. Gift enligt kungligt tillstånd av den 20 maj 1663, med Catharina Oelgarten von Weinnichen.

Om de hade barn är icke känt, vadan ätten för längesedan är ansedd vara utgången.


Källa

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.