Von Stade nr 1473

Från Adelsvapen-Wiki

1473.jpg


Adliga ätten von Stade nr 1473 †

Adlad 1713-01-12, introd. 1719. Utdöd.


  • Niklas Stade. Borgare i Stade i Bremen.

Barn:

  • Didrik von Stade, född 1637-10-13 Stade. Sekreterare vid konsistoriet i Bremen 1668. Arkivarie i hertigdömena Bremen och Verden. Gift på 1670-talet med Elisabet Gertrud Keller, dotter av statssekreteraren i Bremen och Verden Georg Keller.

Barn:

  • Didrik von Stade, adlad von Stade, född 1674-02-08 i Stade. Skrivare vid bremiska regementet till häst 1695 och hos generalguvernören i Bremen greve Nils Gyllenstierna 1699. Fältsekreterare under densamme 1700, däruti stadfästad 1703. Arkivarie i Bremen och Verden 1704. Guvernementssekreterare därst. 1705. Tillika sekreterare i nedersachsiska kretsen. Extra ordinarie regeringsråd i Bremen och Verden 1712-08-15. Adlad 1713-01-12 (introd. 1719 under nr 1473). Ord. regeringsråd 1719-03-23. Svensk hovråd 1720-04-08. Abgesant till riksförsamlingen i Regensburg s. d. Död 1732-12-26 i nyssn. stad. 'Han bevistade 1698 den av hertig Fredrik av Holstein-Gottorp hållna mönstring över alla i Bremen liggande regementen. Var såsom fältsekreterare med på det holsteinska fälttåget 1700 samt under generalguvernören Gyllenstiernas marsch och expedition till Polen 1702. Har såsom regeringsråd i Bremen 1712 underskrivit bland andra bremiska regeringens varning och protest mot danska infallet. Fick vid adlandet tillstånd att upptaga och föra den några hundra år i Bremen bekanta men en rund tid förut utgångna ätten von Stadens eller von Stades familjevapen.'. Gift med Marie Anne von Schutz, som överlevde mannen med omyndiga barn.

Barn:

  • Didrik Basilius. Storbritannisk och kurfurstl. braunschweig-lüneburgisk hovrättsassessor. Levde 1733.
  • Rudolf Johan Christian, död 1733-04-19 (30/4).

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.