:

Von Schmitt nr 1326

Från Adelsvapen-Wiki

Vapensköld för adliga ätten von Schmitt nr 1326
Vapensköld för adliga ätten von Schmitt nr 1326

Adliga ätten von Schmitt nr 1326 †

Adlad 1695-03-14. Troligen utdöd.

Johan Fredrik Schmidt, adlad Schmidt, sedermera von Schmitt. Arrendator en rund tid av kronans gods. Adlad 1695-03-14. Han blev adlad och introducerad med sitt förra namn Schmidt, men erhöll 1699-01-11 Kungl Maj:ts resolution att till förekommande av irring, i anseende därtill, att doktor Henrink Joakim Schmidt hade lika adelsnamn få skriva och kalla sig von Schmitt.

?Son:

  • Johan Fredrik Schmitt, född 1676 i Livland. Kapten 1705-08-08. Fången vid Perevolotjna 1709-07-01. Överstelöjtnant 1722. Levde 1735 i Randen i Livland.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: