:

Von Schmieden nr 1126

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten von Schmieden nr 1126 †

Adlad 1687-12-20, introducerad 1689. Sannolikt utdöd.

Under Carl XII:s krig stodo två officerare med detta namn i svensk tjänst, nämligen löjtnanten vid Taubes dragonregemente Jakob Georg von Schmieden, död i Galitj under kriget, och fänriken vid garnisonsregementet i Stade Detlof August von Schmieden. Kaptenen vid Hälsinge regemente Henrik Vilhelm von Rehausens (död 1717) änka Hedvig Sofia von Schmieden anhöll 1741 om livstidsfrälse på sitt skattehemman Tomta i Arbrå socken, Gävleborgs län. En Natanael von Schmieden erhöll den 19 februari 1658 polskt adelsdiplom med samma vapen, som fördes av den svenska ätten. Möjligen var han fader till den adlade Erasmus von Schmieden.


  • Natanael Schmieden. Borgmästare i Danzig. Död (E.Lange, Vitae Pomeranorum (1898).) 1664-05-11. Han upphöjdes i polskt adelsstånd 1658-02-19. Med samma vapen (Ka.), som senare tilldelades hans i Sverige adlade
  • ?Son:
  • Erasmus von Schmieden, adlad von Schmieden, född i Tyskland. Kom efter avlagda studier och utrikes resor 1642 till Sverige och blev sekreterare hos riksrådet, greve Jakob Casimir De la Gardie. Överhauptman över alla dennes gods. Assessor i Dorpats hovrätt 1667-08-16. Adlad 1687-12-20 och behöll sitt förra namn och vapen (Sa.) (introducerad 1689 under nr 1126). Gift, men med vilken är ej känt.

Barn:

  • Carl, född tvilling, döpt 1666-03-06 i Stockholm. Sannolikt identisk med den Carl von Schmieden, som 1688 var fyrverkare vid artilleriet och 1694 fänrik vid artilleriet i Jönköping, men död 1694
  • Maria Elisabet, född tvilling, döpt 1666-03-06 i Stockholm.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: