Von Schlagenfelt genannt Degingk nr 394

Från Adelsvapen-Wiki

0394.jpg


Adliga ätten VON SCHLANGENFELT GENANNT DEGINGK nr 394 †

Adlad 1647-03-30, introducerad 1649. Friherrlig 1654-05-20, men ej introducerad. Utdöd 1682-04-11.

Ätten von Degingk upphöjdes 1654-07-14 i tyskt riksadelsstånd och fortlevde i Tyskland ännu i början av 1800-talet [Ka].


  • Herman von Degingk. Rådman i den fria riksstaden Dortmund i Westfalen. Nassauisk kammarherre. Gift med Margareta Schelle.

Barn:

  • Casper von Degingk. Domare i Dortmund. Gift med Margareta von Hemmer.

Barn:

  • Melker von Degingk. Rådman i Dortmund. Död 1626. Gift med Gertrud Schaffmann i hennes 1:a gifte (gift 2:o med pastorn vid S:t Petri församling i Soest Georg Fabricius), dotter av pastor primarius i S:t Maria församling i Dortmund Andreas Schaffmann och Gertrud Beychning.

Barn:

  • Melker von Degingk, adlad (och friherre) von Schlangenfelt, genannt Degingk, till Alt- och Neu-Wald i Bremen. Född 1616-06-15 i Dortmund. Adlad 1647-03-30 (introducerad 1649 under nr 394). Faktor vid huvudarmén i Tyskland 1647-04-03. Generalfaktor vid huvudarmén i Tyskland 1648-06-24. Gjorde kronan »merkeliga stora och ansenliga försträckningar» och blev därför generalzahlmeister samt friherre 1654-05-20 men ej introducerad, emedan, då han 1672 begärde introduktion, föreföllo hos ridderskapet och adeln åtskilliga hårda utlåtelser och beskyllningar mot honom. Generalkriegszahlmeister 1655-10-08. Död ogift 1682-04-11 i Stockholm och slöt således själv sin ätt samt begraven i Klara kyrka, varest hans friherrliga vapen uppsattes. Han ägde Huvudsta i Solna socken, Stockholms län, som han 1666-05-27 köpte av riksamiralen G. O. Stenbock för 8,000 riksdaler, men 1679 nödgades pantsätta (Af.). Ägde även en tid på 1670-talet (Af.) Nederängen i Vidbo socken, Stockholms län och hälften i Bårresta i Skepptuna socken, Stockholms län.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.