:

Von Rodenburg nr 693

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten VON RODENBURGH nr 693 †

Adlad 1647-03-15, introd. 1664. Utdöd på 1700-talet.


1Mf. 2S. H. liber caus., vol. 153 (O.A.). KA. köpegodsakt 324 (O.A.).

  • Johan Rodenburgh, adlad von Rodenburgh, till Muhlgrab vid Riga m. m. Tillhörde en gammal adlig ätt i Flandern. Hade förvärvat goda kunskaper i matematik och fortifikation. Först i tjänst hos prins Fredrik Henrik av Oranien och deltog där under 1629 i belägringen av 's Hertogenbosch. Gick därefter i rysk tjänst och blev överste ingenjör hos storfursten av Moskva, hos vilken han sedan stannade i sju år. Ingenjör i svensk tjänst 1638. Generalingenjör i Livland och Ingermanland 1639-05-22. Konfirm.fullm. 1645-04-16. Generalkvartermästare över alla fortifikationer i Estland, Livland och Ingermanland samt på Ösel 1647-02-27. Adlad s. å. 15/3 (ätten introd. 1664 under nr 693). Levde 1657-02-15, men sannolikt död kort därefter.1 'Hans på entreprenad anlagda verk till Riga förstads befästande kostade kronan ganska mycket, men voro föga varaktigt byggda.'. Gift 1:o med Barbara Cornelii, från vilken han 1645 blev skild, i hennes 2:a gifte, 2:o med N. N.

Barn:

  • 1. Jakob. Konduktör vid livländska fortifikationsstaten 1647-02-27. Avgick därifrån 1652 och gick i utländsk tjänst.
  • 1. En dotter. Gift med stadsingenjören i Riga Franciscus Murrer, död 1678. [1]
  • 1. Eleonora, levde änka 1703.2. Gift 1661-11-19 i Stockholm med överstelöjtnanten Otto Herman Adamkovitz, i hans 2:a gifte, död 1685.
  • 2. Johan Anders. Erhöll k. brev 1687-09-18 att i sin livstid dels få behålla hälften av godset Muhlgrabs inkomster, dels arrendera den andra hälften1. Levde utan tjänst »i sjukligt tillstånd» i Livland 1700.3. Gift med1 Anna Gabriele Catherine N. N.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: