:

Von Reus

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten von Reus, ointroducerad.

TAB.1

I Ernst Heinrich von Reus (Reuss, Reiss), tydligen av tysk börd, eftersom skrev brev på tyska och tillhörde Stockholms tyska församling. Kaptenlöjtnant vid svenska artilleriet (1667-1670). Erhöll avsked 5.3.1670.(1) Överstelöjtnant vid engelska artilleriet. Kallade sig sedermera Ernst Henry de Reus.(2). Död före 1690. - Gift i Stockholm (Gertrud) 11.6.1667 med Maria Magdalena Kirstenia i hennes 1:a gifte (2:a gifte i samma församling 9.2.1690 med kaptenen Johan Wittenborg), vars bror naturaliserades och introducerades Kirstein, dotter av fortifikationsingenjören Johan Peter Kirstenius och Maria Philippina Welser.

Barn (döpta i S:ta Gertruds församling i Stockholm):

Magnus Heinrich von Reus, döpt 25.4.1667, död i samma församling 2.1.1688 (”wohlgeb. Herr Magnus (Hinrich) Dereus”).

Eleonora Helena von Reus, döpt 16.11.1669, död efter 1711, då bodde änka i Stockholm. - Gift i Dalarö i maj 1692 med kommendanten på Dalarö skans, majoren Peter Quintern, född i Elbing cirka 1620, död efter 1697.

Källor:

  1. Registret till KrA Rullor.
  2. S:ta Gertruds vigda 1690; von Reus brev till Magnus Gabriel de la Gardie, RA.

Forskare: R. Easton.

: