:

Von Reimers nr 884

Från Adelsvapen-Wiki

Vapensköld för adliga ätten von Reimers nr 884
Vapensköld för adliga ätten von Reimers nr 884

Adliga ätten von Reimers nr 884 †

Adlad 1674-12-10, introd. 1678. Sannolikt utdöd. En ätt von Reimers levde ännu i mitten av 1850-talet i Östersjöprovinserna.

Johan Arent Reimers, adlad von Reimers, född i Livland (Se Reimers). Förvaltade marskalksämbetet hos de svenska legaterna vid fredstraktaten i Osnabruck och Münster. Adlad 1674-12-10 (introd. 1678 under nr 884). Han hade i det 30-åriga kriget alltid uppehållit sig hos de svenska ministrarna och låtit sig bruka i kronans tjänst. Fick vid adlandet till vapen en silvermarskalksstav mellan tvenne uppresta palmkvistar i rött fält. – Var gift, men med vilken och om han hade barn, är icke känt.

Källa

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: