:

Von Reichenbach nr 1545

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten von REICHENBACH nr 1545 †

Natural. 1717-11-27. Introd. 1719. Sannolikt utdöd 1749.


  • Rudolf von Reichenbach. Måste för religionsförföljelses skull flykta ur Schlesien.

Barn:

  • Jakob von Reichenbach. Ingenjör i Erfurt.

Barn:

  • Nils Rudolf von Reichenbach, naturaliserad von Reichenbach, född 1665 i Erfurt. Ingenjör i tjänst hos kurfursten av Mainz 1686. Kom 1693 till Sverige och 1695 till Livland, i vilket senare land han i Reval undervisade officerarna och adeln i fortifikationen. Fortifikationskapten hos konung Stanislaus av Polen 1714-01-02. Tygmästare vid amiralitetet i Karlskrona 1716-07-22: Artilleriöverstelöjtnant vid volontärregementet 1717-07-28. Adlad 1717-11-27, 'blivande av konung Carl XII därvid kallad Adlerblitz, men utbad sig att få behålla sitt förra namn' (introd. 1719 under nr 1545). RSO 1748-09-26. Avsked ur krigstjänsten 1749. Död 1749 i Karlskrona och slöt troligen själv sin adlad ätt samt begraven 1749-10-13 i Tyska kyrkan i Karlskrona. En klagoskrift »Schmertzl. Klagen u. zärtl. Thränen » som utdelades vid begravningen, är undertecknad av hans »Gross-Kinder», vilkas moder ännu levde. (At (P.).) 'Han blev 1700-09-05 i Ingermanland i en hård drabbning mot ryska avantgardena fången, men fick s. å. i slaget vid Narva sin frihet åter. Hans kunnighet, förutom i artillerivetenskapen, i »architektura militari et civili, item uti opticis», ritning samt perspektivglasslipning berömmes i Rechstadii Then adelige och lärde svenske sjöman, pag. 71.'

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: