:

Von Reichel nr 1657

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten von Reichel nr 1657 †

Naturaliserad 1719-09-20, introducerad 1720. Sannolikt utdöd.

Gammal borgarsläkt i Breslau, varest medlemmar redan 1383 sutto i rådet. Den upphöjdes 1554-09-09 i böhmiskt adligt stånd. En slesvig-holsteinsk generalmajor Benedikt von Reichel, död 1741, erhöll friherrlig värdighet. Hans ätt utdog 1790 på svärdssidan med friherre Carl Vilhelm von Reichel, men dottersonen Carl Benno von Tschirschky erhöll genom dansk kabinettsorder 1838-05-13 tillstånd att kalla sig von Tschirschky-Reichel och föra, jämte sitt eget, von Reichelska vapnet. Ovisst är dock, om denna gren tillhörde den i Sverige introducerade ätten [Ka].


  • Carl Breide von Kelehel, naturaliserad von Kelehel. Fänrik i holsteinsk tjänst. Löjtnant i holsteinsk tjänst. Kapten vid von Dernaths dragonregemente i holsteinsk tjänst. Bevistade fälttågen i Brabant 1703– 1710. Gick i svensk tjänst som överstelöjtnant vid wismarska dragonregementet 1711-03-28. Konfirmationsfullmäktige 1711-08-12. Fången 1713-05-16 vid Tönningen, men snart lösgiven. Överste för wismarska dragonregementet 1715-02-28. Naturaliserad svensk adelsman 1719-09-20 (introducerad 1720 under nr 1657). Avsked ur svensk tjänst 1723-04-02. Generalmajor i holsteinsk tjänst samt holsteinsk envoyé till svenska hovet 1723. Rapellerad 1729, men reste först 1731-07-03 från Sverige. Han råkade vid återkomsten till Holstein i betryck och häkte, varur han först år 1743 genom hög förbön löskom. Gift 1724-02-02 med grevinnan Catharina Oelegard von Bassewitz, född 1705-05-06, dotter av presidenten, geheimerådet och överhovmarskalken hos hertigen av Holstein-Gottorp, greve Henning Fredrik von Bassewitz och Anna Maria Bernhardsdotter von Clausenheim.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: