:

Von Radeke nr 341

Från Adelsvapen-Wiki


fAdliga ätten von Radeke nr 341 †

Adlad 1645-12-13, introducerad 1647. Utdöd före 1689. Ätten skrev sig även före adlandet von Radeke och förde samma vapen.


  • Joakim von Radeke, adlad von Radeke, till Moltskow på Usedom och Krumen i Pommern. Född i Mecklenburg. Gick tidigt i svensk tjänst. Fänrik vid Axel Duwalls regemente 1628 (At (So.)). Löjtnant vid Axel Duwalls regemente 1629-03-00 (At. So.)). Kaptenlöjtnant vid Joakim Duwalls regemente 1630 (At (So.)). Kapten vid Joakim Duwalls regemente 1630 (At (So.)). Kapten vid greve von Hoditz' regemente 1631 (At (So.)). Major vid von Hoditz' regemente 1643 (At (So.)). Fången 1636, lösgavs 1637-12-00 och kom till Banérs armé samt följde till Torgau (At (So.)). Överstelöjtnant vid vid von Hoditz' regemente 1638-03-00 (At (So.)). Var kommendant i Frankfurt a. d. Oder 1641-06-00 (J. Mankell, Svenska krigsmaktens styrka etc.) Överste för ett infanteriregemente 1642-07-01. Adlad 1645-12-18 (introducerad 1647 under nr 341). Låg vid krigets slut i garnison i Traubenberg i Schlesien (At (So.)). Erhöll 1647 i donation godset Krumen på tio år och 1649-03-30 samma gods på livstid. Erhöll exspektansbrev på flera gods i Pommern och Bremen. Kommendant i staden Lowicz (Ckg:) i guvern. Warschau i Polen efter denna stads intagande av svenskarna 1655-08-24. Erhöll patent 1655-11-12 att värva ett kompani ryttare och ett kompani dragoner och 1656-09-18 ytterligare en hel skvadron dragoner samt samma dag kapitulation om fyra kompanier dragoner, vilket regemente 1657 förlades i garnison i pommerska städer (Ckg.). Var kommendant i Dirschau 1656 (At (So.)) och i Demmin (Ckg.) en del av året 1657 –1657-12-11. Avsked från överstebeställningen 1658 (Ckg.). Levde ännu 1683, men var död 1689. 'Han tjänade i många år och förhöll sig oförskräckt och manligen mot rikets fiender, av vilket förhållande han bar på sin kropp nogsamma kännetecken.’ Gift 1:o omkring 1629 med Margareta Styfwerth, död 1655 på Krumen och på Krumen begraven. Gift 2:o med Anna Margareta von Ticknitz, som levde änka 1689.

Barn:

  • 1. Ett barn, begraven 1655 på samma gång som modern.
  • 2. Två döttrar, voro omyndiga vid faderns död.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: