Von Neügebauer nr 1444

Från Adelsvapen-Wiki

1444.jpg


Adliga ätten von Neügebauer nr 1444 †

Adlad 1709-09-15, introd. 1719. Utdöd 1758.


  • Av denna släkt, som i äldre tider florerat i Schlesien och Pommern, hava i synnerhet Salomon, Mikael och Christian Neugebauer gjort sig för stor lärdom bekanta'.
  • Johan Neügebauer. Handelsman i Danzig.

Barn:

  • Martin Neügebauer. Handelsman i Danzig. Gift med Maria Block.

Barn:

  • Martin Neügebauer, adlad (och friherre) von Neugebauer, född 1670-10-25 i Danzig. Informator för prins Alexei Petrovitj av Ryssland 1699–1703. Volontär vid konung Carl XII:s armé 1704. Kammarherre hos bemälde konung. Envoyé extraordinaire vid ottomanska porten 1709-09-12. Adlad s. å. 15/9 (introd. 1719 under nr 1444). Regeringsråd i Bremen 1711-02-00. Kansler i Pommern 1728-11-11. Friherre 1732-04-04 (ej introd.). RNO 1748-11-07. Död ogift 1758 i Stralsund och slöt själv sin ätt samt begraven i S:t Maria kyrka i nämnda stad, varest han 1741 lät åt sig upprätta en minnesvård med latinsk inskrift. 'Han sändes efter slaget vid Poltava först till Bender och sedan till Konstantinopel för att anmäla konung Carl XII:s ankomst till turkiska riket samt fick, sedan han blivit utnämnd till envoyé, framlämna konungens brev till sultan Achmed III. Tillvann under vistandet i Konstantinopel konungen många uppriktiga vänner vid turkiska hovet samt utverkade storvisiren Ali Paschas avstraffande för dennes falskhet emot svenskarna. Friköpte ur turkiskt slaveri för egna medel 32 svenska män och 6 kvinnor, bland vilka voro några adliga barn.'

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.