Von Main nr 512

Från Adelsvapen-Wiki

Vapensköld för adliga ätten von Main nr 512

Adliga ätten von Main nr 512 †

Adlad 1648-08-22. † efter 1674.

Jakob Main, adlad von Main. Bördig från Tyskland. Adlad 1648-08-22. Var ryttmästare vid Smålands kavalleriregemente 1650, men nödgades strax därefter taga avsked. Levde 1674-11-20 och kallar sig då major. Han blev adlad för det han alltid fört ett dygdigt, uppriktigt och redligt leverne samt trätt i gifte med en änka, vars förra man genom sina trogna och tappra tjänster icke så litet gjort sig förtjänt, varförutan åtskilliga ståndspersoner för honom flitigt intresserat sig. Deltog i polska kriget och bevistade bland annat slaget vid Warschau. Blev vid Dirschau berövad all sin egendom och anhöll därför 1671 om någon belöning. Gift med Catharina Klein i hennes 2:a gifte (gift 1:o omkr. 1627 med översten Georg von Zweigbergk).

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.