:

Von Lindeblad nr 1491

Från Adelsvapen-Wiki

Vapensköld för adliga ätten von Lindeblad nr 1491
Vapensköld för adliga ätten von Lindeblad nr 1491

Adliga ätten von Lindeblad nr 1491 †

Adlad 1715-10-13. † 1735-12-19.

Gustaf Otto Lindbladh, adlad von Lindeblad. Född 1670-02-08 i Stockholm. Gemen vid livgardet 1690. Förare vid livgardet 1691. Gick 1692 till armén i Brabant. Extra ordinarie konduktör vid fortifikationskontoret i Stockholm 1694. Konduktör vid fortifikationen i Malmö 1698-05-07. Fortifikationslöjtnant i Göteborg 1700-01-21. Kapten vid fortifikationen 1701-06-04. Adlad 1715-10-18. Överstelöjtnant 1719-06-05. Generalkvartermästarelöjtnant vid fortifikationens Karlskronabrigad. Död ogift 1735-12-19 på Törnerum och slöt således själv sin adliga ätt. Under sin tjänst i Brabant bevistade han fyra fälttåg samt belägringarna av Namur, Charleroi och Huij ävensom bataljerna vid Stenkirken och Neerwinden. Deltog även i slaget vid Hälsingborg den 28 febr. 1710.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: