Von Löwenstern nr 1268

Från Adelsvapen-Wiki

1268.jpg


Adliga ätten von Löwenstern nr 1268 †

Adlad 1693-08-14, introd. s. å. Utdöd i Sverige.

'Ätten, som kallades von Löwenstern-Kunckel, till skillnad från de andra ätterna von Löwenstern, inkom från Holstein, men härstammade ursprungligen från Livland.'


  • Johan Kunckel, adlad von Löwenstern, född i Holstein. Kammarherre. Hovkemikus hos kurfursten Johan Georg av Sachsen. Gick 1679 till Berlin och därifrån till Sverige, varest han uppgives hava blivit bergsråd (erhöll bergsråds karaktär?). Adlad 1693-08-14 (introd. s. å. under nr 1268). Död 1702-03-20 på sitt gods Dreissighofer vid Pernau. Han gjorde efter idkade studier sig namnkunnig av sin av trycket utgivna Ars vitriaria oder Glasmacherkunst, som utkom i två delar i Frankfurt 1679 (ny uppl. 1689), och har även författat andra skrifter, såsom Chymische Anmerkungen (Wittenberg 1677), vilka utgåvos i latinsk översättning i London 1678. – Om han var gift och hade barn, är icke känt.
  • Möjligen tillhörande denna ätt (ej till de på Estlands och Livlands riddarhus inskrivna):
  • 1) Adam Johan von Löwenstern. Korpral vid von der Pahlens livländska kavalleriregemente 1681. Fänrik vid Pistolekors' infanteriregemente 1683. Löjtnant vid Schlippenbachs dragonregemente 1700-04-12. Konfirm. fullm. 1701-01-30.
  • 2) Otto Johan. Löjtnant vid Zöges livländska infanteribataljon 1700-03-30. Konfirm.fullm. s. å. 21/10. Kapten vid Skyttes livländska infanteriregemente 1703-10-26. Död 1710-07-00 vid utmarschen från Riga. Gift med Dorotea Elisabet von Willebrandt.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.