Von Löwenheim nr 1408

Från Adelsvapen-Wiki

1408.jpg


Adliga ätten von Löwenheim nr 1408 †

Adlad 1707-06-07, introducerad 1707. Utdöd 1731-03-09.


  • Gerhard Hopken, adlad von Löwenheim, född i Bremen. Musketerare vid överstelöjtnant Horns bataljon 1665. Löjtnant vid general Grothusens regemente i Wismar 1679. Regementskvartermästare vid general Grothusens regemente i Wismar 1687. Kapten 1688-12-22. Adlad 1707-06-07 och med honom en styvson och en styvdotter (introducerad 1707 under nr 1408). 'Han bevistade staden Bremens berännande 1666, slaget vid Fehrbellin 1675-06-18, tåget till Gützkow samt Swienerskansens erövring mm.’ Gift med (At (L.).) N. N. Wilton, syster till rådsförvanten i Greifswald Jakob Witton.

Barn:

  • Johan Henrik, född 1683 i Mecklenburg. Musketerare vid Stenbocks infanteriregemente i Wismar 1697. Sergeant vid dalregementet 1701. Kornett vid Magnus Stenbocks dragonregemente 1703-11-20. Konfirmationsfullmakt 1704-01-02. Löjtnant 1704-12-01. Regementskvartermästare 1706-09-12. Sekundkapten 1707-03-28. Premiärkapten 1708-07-29. Fången vid Perevolotjna 1709-07-01. Hemkom från fångenskapen i Galitj 1722-05-06. Överstelöjtnants avsked 1722-06-05. Major vid drottningens livregemente 1723-06-26. Död ogift 1731-03-09 i Greifswald.
  • Carl Leonard, född 1685 i Wismar. Kom i tjänst 1705. Löjtnant vid guvernörsregementet i Riga 1709. Fången 1710 vid Rigas övergång. Hemkom 1722-05-00. Kaptens avsked 1722-07-19. Död ogift före brodern Johan Henrik.
  • Carl Ludvig. Guvernementssekreterare i Wismar 1712-04-15 och i Pommern 1715-02-04. Regeringsråd i Pommern 1718-05-12. [At (L.).]

Utan känt samband:


  • Viktor Rudolf von Löwenheim. Fänrik vid Breitholtz' infanteriregemente. Avsked 1710 vid regementets upplösning. Sekundlöjtnant vid Västgöta kavalleriregemente 1710-10-22. Premiärlöjtnant vid Västgöta kavalleriregemente 1712-12-15. Död 1713-01-04 i Husum.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.