:

Von Kysel nr 588

Från Adelsvapen-Wiki

Vapensköld för adliga ätten von Kysel nr 588
Vapensköld för adliga ätten von Kysel nr 588

Adliga ätten von Kysel nr 588 †

Adlad 1653-04-29. †

Peter Kysell, adlad von Kysel, till Pagenau och Kade, båda i Pommern, vilka han köpte. Tjänade sig upp under trettioåriga kriget från gemen till kapten. Adlad 1653-04-29 . Var 1655 major. Överstelöjtnant vid Arvid Wittenbergs regemente 1656. Överste för ett värvat regemente i svensk tjänst 1657. Deltog med detta i tåget över Bält 1658. Blev fången på Fyen och var ännu 1660-01-16 kvar i dansk fångenskap. Gift med Maria Elisabet.

Källa

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: