:

Von Kreijenfels nr 589

Från Adelsvapen-Wiki

Vapensköld för adliga ätten von Kreijenfels nr 589
Vapensköld för adliga ätten von Kreijenfels nr 589

Adliga ätten von Kreijenfels nr 589 †

Adlad 1653-04-29, introducerad 1654. Utdöd i Sverige.

Johan Kreij, adlad von Kreijenfels. Var först kapten och sedan regementskvartermästare vid ett regemente till fot. Adlad 1653-04-29 (introducerad 1654 under nr 589). Svensk krigskommissarie och amtshauptman på Kolberg- Död på våren 1656. Gift med Ester Catharina von Froreich.

Barn:

  • Johan von Kreijenfels. Var 1697 fänrik vid Gyllenstiernas svenska regemente i Holland. Major i preussisk tjänst. Död 1719.

Källa

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: