Von Korbmacher nr 1836

Från Adelsvapen-Wiki

1836.jpg


Adliga ätten von Korbmacher nr 1836 döda

Adlad 1690-10-20, introducerad 1731. Utdöda 1731-07-15.


  • Didrik Korbmacher. Rådsherre i Reval. Borgmästare i Reval 1562–1591. Begraven 1591-04-27 i domkyrkan i Reval. Gift med Anna Baade. [ (G. Adelheim, Die Genealogie der alten Familien Revals, von H. Laurenty (1925).)]

Barn:

  • Didrik Korbmacher, till Finn i S:t Jakobi och Habbinem i S:t Mattias socken, Estland, vilka han erhöll genom sitt gifte. Ålderman i stora gillet i Reval 1612. Avsatt för egenmäktighet och ohörsamhet 1617. Begraven 1620-03-20.[ (G. Adelheim, Die Genealogie der alten Familien Revals, von H. Laurenty (1925).)] Gift med Gertrud von Kawer i hennes 2:a gifte (gift 1:o med N. N. von Brakel) (G. Adelheim, Die Genealogie der alten Familien Revals, von H. Laurenty (1925).), begraven (G. Adelheim, Die Genealogie der alten Familien Revals, von H. Laurenty (1925).) 1630-08-04, dotter av lantrådet Didrik von Kawer och Elisabet Schenck.

Barn:

  • Didrik Korbmacher. Var 1647 ålderman i stora gillet i Reval. Begraven (G. Adelheim, Die Genealogie der alten Familien Revals, von H. Laurenty (1925).) 1654-08-14. Gift med Christina Pegau från Dorpat, begraven (G. Adelheim, Die Genealogie der alten Familien Revals, von H. Laurenty (1925).) 1675-05-01.

Barn:

  • Johan Didrik Korbmacher, adlad von Korbmacher, till Pirk i Jordens socken och Terrefer i Jewe (numera Isaaks) socken, båda i Estland. Översekreterare i Reval 1678. Justitieborgmästare i Reval 1690-10-20. Adlad samma dag (sonen 1731 introducerad under nr 1836). Död i Reval. 'Hans förfäder hade beklätt de förnämsta ämbeten i Reval och i synnerhet ibland andra hulpit därtill, att staden i konung Erik XIV:s tid kom under Sveriges välde. Själv var han 1679 och 1690 i Sverige deputerad till konung Carl XI, då han vann konungens särdeles ynnest.' Gift med Catharina Fonne (von Rosencron), dotter till burggreven i Reval Henrik Fonne, adlad (SK.) von Rosencron 1675-09-04, men ej introducerad

Barn:

  • Constans, född omkring 1686 i Reval. Fänrik vid Nieroths livländska infanteriregemente 1701-06-01. Konfirmerad fullmäktige 1702-03-28. Löjtnant vid De la Gardies livländska infanteriregemente 1703-01-20. Konfirmationsfullmakt 1705-03-06. Kapten vid Kymmenegårds infanteriregemente 1722-06-26. Död ogift 1731-07-15 i Stockholm och slöt den introducerade grenen. Han blev 1709-07-01 fången vid Perevolotjna och förd först till Verchoturje, sedan till Tobolsk, varifrån han ej hemkom förrän 1722.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.