:

Von Köbberer nr 724

Från Adelsvapen-Wiki

Vapensköld för adliga ätten von Köbberer nr 724
Vapensköld för adliga ätten von Köbberer nr 724

Adliga ätten von Köbberer nr 724 nr 724 †

Adlad 1663-12-17, introducerad 1664. †

Hans Casper Köbberer, adlad von Köbberer, född i Tyskland. Först i hessen-casselsk tjänst, sedan i svensk. Major vid överste Didrik von Durings fotregemente 1655. Överstelöjtnant vid överste Didrik von Durings fotregemente 1657. Adlad 1663-12-17 (introducerad 1664 under nr 724). Var gift, men med vilken och om han hade barn, är ej känt.

Källa

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: