Von Hörmansfelt nr 967

Från Adelsvapen-Wiki

0967.jpg


Adliga ätten von Hörmansfelt nr 967 †

Adlad 1680-10-30, introd. s. å. Sannolikt utdöd.

Namnet skrives på riddarhusstamtavlan von Hörnmanstelt. Den adlade Georg Hörman skrev dock själv Hörmansfelt och så stavas även namnet i riksregistraturet.1


1At (So). 2KrAB.

  • Georg Hörman, adlad von Hörmansfelt. Gick 1659 i svensk tjänst och blev ryttare vid pfaizgreven av Sulzbachs svenska regemente. Avsked 1660. Musketerare i holländsk tjänst, både till lands och sjöss 1661. Musketerare vid franska livgardet 1663. Korpral vid C. Gift Wrangels regemente till häst 1665. Sergeant därst.2. Avsked2 1672-10-04. Fänrik vid furstbiskopens av Eutins dragonregemente i svensk tjänst 1673. Löjtnant därst. 1674. Kaptenlöjtnant 1675. Kapten 1676. Ryttmästare vid Lichtons regemente s. å., då han under kriget i Skåne blev fången av danskarna. Rymde 1677 och blev s. å. generaladjutant. Överstelöjtnants karaktär 1679 och fick tillika ett kretskompani i Bremen. Adlad 1680-10-30 (introd. s. å. under nr 967). Död 1687.1 'Han bevistade såsom en tapper och oförtruten soldat med beröm åtskilliga partier.' – Var gift.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.