:

Von Freudenberg nr 1809

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten von Freudenberg nr 1809 †

Natural. 1727-08-01, introducerad 1727. Utdöd 1894-03-22.

Urgammal oberpfalzisk adlig ätt, vars stamfader Wetzil von Freudenberg uppgives varit son till den berömde greve Babo von Abensperg, som levde omkring 1002–1024. Ätten har sitt namn av orten och borgen Freudenberg ej långt från Amberg i grevskapet Sulzbach i Oberpfalz. Den ägde betydliga egendomar i Pfalz och Franken, vilka den dock förlorade vid tiden för reformationen. Av dess talrika grenar fortlevde den i Sverige naturaliserade längst. De övriga utdogo redan på 1700-talet.

Ätten förde tysk friherrlig titel och immatrikulerades i Bayern i friherreklassen 1884-08-20.


TAB 1

Albrecht von Freudenberg. Tysk ordensriddare 1387. Var landsdomare i Amberg och fogde på Kastell samt förvaltare på Floss. Ägde tillsammans med sina bröder Herman och Gabein borgen Rupprechtstein, som ätten förvärvat under första hälften av 1300-talet, samt fögderiet Neukirchen m. m., vilka gods bröderna fördelade sig emellan 1399. Gift med Helene von Ramelstein, dotter av Jakob von Ramelstein.

Barn:

 • Ulrich. Riddare. Gift 1:o med Katarina von Seckendorff. Gift 2:o med Anna Marschallin von Pappenheim.

Barn:

 • 1. Fredrik, herre till Freudenberg. Gift med friherrinnan Margareta Geibeck.

Barn:

 • Woltgang, herre till Freudenberg. Gift med Barbara von Spaneck, dotter av Hans von Sperneck och Margareta von Urach.

Barn:

 • Hans, von und zu Freudenberg. Gift med Elisabet von Preysing, dotter av Cyriakus von Preysing och Katarina von Seybersdorff.

Barn:

 • Hans Fredrik, herre till Weissenberg. Född 1553, död 1608. Gift med Dorotea von Wildenstein, dotter av furstl.-pfalzgrevliga rådet Georg Thomas von Wildenstein och Sibylla von Waldau.

Barn:

 • Hans Ludvig, till Weissenberg och Steinbach, född 1588. Gift med Apollonia Hofer von Urfahrn, dotter av Bernhard Hofer von Urfahm och Susanna von Baumgarten.

Barn:

 • Hans Albrecht, till Weissenberg och Steinbach. Född 1620-11-07. Page 1628 hos arvprinsen, sedermera pfalzgreven Christian August af Sulzbach (senare gift med grevinnan Amalia Magdalena al Nassau, änka efter fältmarskalken och generalguvernören i Livland Herman Wrangel). Trädde i holländsk krigstjänst 1644. Kammarjunkare hos plaizgreven Hans Ludvig 1646. Trädde i svensk krigstjänst 1647. Kammarjunkare hos prinsessan Hedvig av Holstein, sedan lantgrevinna av Hessen-Darmstadt. Kapten i Holstein-Gottorpsk tjänst 1657 och sedermera i Braunschweigsk tjänst. Hovmästare hos lantgreven Ludvig VI av Hessen-Darmstadt 1663. Befälhavare för de båda hessiska truppkontingenter, som 1664 sändes till Österrike vid utbrottet av kriget mot turkarna. Ledsagade 1665 lantgreven Ludvig VI som resemarskalk till Sverige, Holstein, Holland, Brabant och Flandern. Kommendant på fästningen Russelsheim vid Main och oberamtman i Eppstein 1672. Överste i hessisk tjänst 1677. Död 1698. Gift 1678 i klosterstiftet S:t Jakobsberge vid Mainz med Maria Antoinette Hund uon Saulheim, dotter av kur-mainziske överstelöjtnanten och kommendanten på Königstein Johan Adolf Hund von Saulheim och Anna Catharina von Brand.

Barn:

 • Johan Adolf Gottlieb, naturaliserad von Freudenberg, född 1681-11-30 i Russelsheim. Först page hos fursten av Hessen-Darmstadt, sedan i hessisk krigstjänst. Inkallades av konung Fredrik I till Sverige, där han under 1720-talet tidvis vistades och blev svensk överjägmästare. Var överste i hessisk tjänst 1723. Naturaliserad svensk adelsman 1727-08-01 (introducerad 1727 under nr 1809). Återkallad till Hessen-Darmstadt av lantgreven Ernst Ludvig. Kommendant i staden och fästningen Giessen an der Lahn. Sist hessisk generalmajor. Död omkring 1750 i Giessen. Gift 1719-01-17 med Magdalena Clara Elisabet von Geismar-Blofelden, född 1700-07-16 i Blofelden, dotter av översten Wilhelm Fredrik von Geismar-Blotelden och Philippine Sibylle von Buseck, gen. Munch.

Barn:

 • Antoinette Philippina Luise, född 1719-10-09. Död 1768-09-27. Gift 1745-02-10 i Giessen med Johan Adolf Ferdinand von Bischoffshausen, till Berge och Bischoffshausen, född 1706-08-29 på Berge, död 1764-12-28, i Cassel.
 • Carl Ludvig Wilhelm, född 1721-05-22. Fänrik i Hessen-Darmstadtsk tjänst, sedan oberstwachtmeister vid 2. holländsk-waldeckska infanteriregementet.
 • Fredrik Adolf, född 1722-05-13.
 • Carl Christian, född 1723. Överste. Död 1796. Se Tab. 3
 • Eleonora Charlotta Wilhelmina, född 1725, död som ung.
 • Gustaf Adolf, född 1726-08-11. Kammarjunkare och major i hessen-darmstadtsk tjänst.
 • Georg Wilhelm, döpt 1727-11-20 i Stockholm i Tyska församlingen, Stockholm. Kammarråd i furstendömet Brandenburg-Ansbach. Oberfalkenmeister. Oberamtman i Wassertrüdingen. Preussiskt geheimeråd. Död 1803.
 • Fredrika Charlotta, döpt 1728-10-26 i Stockholm i Tyska församlingen, Stockholm.
 • Charlotta Sofia, född 1730-11-16.
 • Dorotea Sofia, född 1731, död 1732.
 • Ludvig Albrecht, född 1733, död 1736.
 • Carolina Dorotea Wilhelmina, född 1734.
 • Ernst Ludvig, född 1736-02-28 i Giessen. Generalmajor i hessen-darmstadtsk tjänst. Kommendant i Darmstadt. Tysk ordensriddare. Erhöll 1803 av tyske kejsaren i törläning kollatur Neukirchen i furstendömet Sulzbach. Död ogift 1803-10-16.
 • Eleonora Fredrika, född 1737, död 1737.
 • Hans Herman Fredrik, född 1738. Premiärlöjtnant vid hessen-darmstadtska livgrenadjärkåren.

TAB 2

Carl Christian (son av Johan Adolf Gottlieb von Freudenberg, naturaliserad von Freudenberg, Tab. 1). Född 1723-08-25 i Giessen. Överflyttade till Canada och var bosatt där en tid. Återkom och blev sedermera rysk överste och inspektör för marinarsenalen i Riga. Död i Riga 1796-10-07. Gift med Juliana von Rosenberg.

Barn:

 • Georg Herman Julias, född 1771. Major. Död 1837. Se Tab. 3
 • Carl. Var i rysk krigstjänst. Hans vidare öden okända.
 • Henrik Christian. Var i rysk krigstjänst. Hans vidare öden okända.
 • Carolina Petronella, född 1776-12-25, död ogift 1860-01-04.

TAB 3

Georg Herman Julius (son av Carl Christian, Tab. 2), herre till kollatur Neukirchen. Född 1771-12-21 i Sheemess i England. Var först i rysk sjötjänst, därefter major i bayerska jägarbataljonen och sist bayersk platsmajor i Lindau. RRS:tGO. Riddare av ryska Maltheserorden. Död 1837-11-10 i Augsburg. Gift 1812 med Maria Regina Miller, stiftsdam vid ryska adliga S:t Annaorden, dotter av Oberappelationsgerichtsrat Gottlieb Theodorich Miller och Elise von Weiz.

Barn:

 • Julius Theodorich Carl, född 1815. Stationsinspektör. Död 1894. Se Tab. 4.

TAB 4

Julius Theoderich Carl (son av Georg Herman Julius, Tab. 3), herre till kollatur Neukirchen. Född 1815-05-22 i Lindau. Bayersk löjtnant à la suite. Stationsinspektor i München. Död i München 1894-03-22 och utgick med honom ätten på svärdssidan. Gift 1862-10-18 i Munchen med sin kusin friherrinnan Petronella von Redwitz, född 1822-02-12 i Lichtenau, död 1905-10-18 i Munchen, dotter av övertullinspektoren i Speyer, friherre Ludvig Carl von Redwitz och Marianne Miller.

Barn:

 • Max Josef Maria, född 1863-09-10, död 1863-09-18 i Furth im Walde.
 • Josefa Maria Olga, född 1867-05-15 i Furth im Walde. Före detta hovdam hos prinsessan Adalbert av Bayern. BayTeresiaO. Gift 1898-11-08 i München med bayerska kammarherren och överstelöjtnanten, friherre Maximilian Leonard' Sigmund Josef Sylvius von Hohenhausen, född 1862-11-28 i München.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: