:

Von Dalin nr 1945

Från Adelsvapen-Wiki

Vapensköld för adliga ätten con Dahlin nr 1945
Vapensköld för adliga ätten con Dahlin nr 1945

Adliga ätten von Dalin nr 1945 †

Adlad 1751, † 1763

Jonas Dahlin, (se släkten Dahlin) född 1667 i Dalstorps socken, död 1710. Kyrkoherde i Vinbergs pastorat. Gift med Margareta Brigitta Ausén i hennes 1:a gifte, dotter av prosten och kyrkoherden i Torups pastorat Sven Ausén och Ingrid Nilsdotter Rubenia.

Barn:

Olof von Dalin
Olof von Dalin
  • Olof Dahlin, adlad von Dalin, född 1708-08-29 i Vinbergs prästgård. Död ogift 1763-08-12 på Drottningholm, och slöt själv sin ätt. Adlad 1751-11-22. Student i Lund 1721. Extra ordinarie kanslist i riksarkivet 1731-11-19, i kanslikollegii expedition 1732-05-23 och i krigsexpeditionen 1735. Bibliotekarie vid k. biblioteket i Stockholm 1737-10-10. LVA 1742-03-27. Lärare för kronprinsen 1749. Sekreterare i den av drottning Lovisa Ulrika stiftade vitterhetsakademien 1753-07-24. Kansliråds namn s. å. 20/12. Rikshistoriograt 1755-10-11. Kansliråd 1759-12-07. RNO 1761-11-29. Hovkansler 1763-03-18. Död 1763. Begraven i Lofö kyrka, men hans lik flyttades 1769-08-17 till en för honom och statssekreteraren Klingenstierna gemensam grav vid nämnda kyrka, över vilken grav drottning Lovisa Ulrika lät uppföra en minnesvård. 'Dalin har gjort sitt namn odödligt genom sina poetiska skrifter, sin Svenska Argus och sin Svea rikes historia.'

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.. Denna artikel innehåller information och citat hämtade från Svenskt biografiskt handlexikon


: