:

Von Cron nr 1821

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten von Cron nr 1821 †

  • Adlad 1707. Konfirmerat diplom 1727-08-04 introducerad 1727. Utdöd 1759-11-14.
  • Carl Vilhelm Crohns bröder Johan Fredrik, kapten vid änkedrottningens livregemente med bergsråds karaktär 1724 och majors avsked 1725, Niklas Christoffer, född 1685, kapten vid Södermanlands regemente, och Christian Gustaf, född 1686, löjtnant vid Mellins pommerska lantmilisregemente, död 1716, adlades på samma gång som brodern 1707, men togo icke introduktion på riddarhuset. Johan Fredrik efterlämnade ättlingar i Pommern. – Huruvida ätten är av samma stam som den från Westfalen härstammande tyska friherrliga ätten von Krahne eller Krohne, av vilken en medlem Reinhold Krahne adlades i Sverige 1648-02-28 med bibehållet namn, men icke tog introduktion, samt den tyska adliga ätten Krohn, vilka båda föra i det närmaste lika vapen med den i Sverige adlade ätten von Cron, är icke utrett.
  • Filip Crohn. Bodde i Bremen och härstammade av en hederlig släkt i Böhmen.

Barn:

  • Niklas Crohn, kanslist vid svenska regeringen i Pommern. Post- och proviantmästare i Anklam (T. Holm, Sveriges allm. postväsen IV, h. 1.) 1678-04-02. Död 1701. Gift med Elsabe Popplagen.

Barn:

  • Carl Vilhelm Crohn, adlad von Cron, född 1683 i Stetten. Musketerare vid änkedrottning Hedvig Eleonoras livregemente till fot 1702. Fänrik vid änkedrottning Hedvig Eleonoras livregemente till fot 1704-04-02. Löjtnant 1706-11-04. Adlad 1707. Regementskvartermästare 1712. Kapten 1714-05-08. Konfirmationsfullmakt 1715-06-03. Kapten vid halländska regementet till fot 1718-04-07. Majors karaktär 1720-08-31. Avsked 1721-06-27. Överstelöjtnants karaktär 1721-06-27. Konfirmation på adelskapet 1727-08-04 (introducerad 1727 under nr 1821). Död 1732-08-03 i Stockholm. 'Han var en tapper och särdeles förslagen officer, som vid Stralsunds belägring 1715 gjorde, genom fiendens vilseledande, sin konung och sitt land stora tjänster, blev därvid fången och utstod en svår behandling'. Gift 1721 med Catharina Busch (SRB.) i hennes 3:e gifte [gift 1:o med vinhandlaren Vilhelm Meijer, död 1712. Gift 2:o med handelsmannen Peter Aveman i hans 2:a gifte (gift 1:o med Catharina Sten, död 1712-01-01), död 1719-03-16 i Stockholm) (SRB), död 1736-12-03. Dotter av kyllerskäraren i Stockholm Johan Busch och Magdalena Fischer. (SRB.)

Barn:

  • Carl, född 1722. Mönsterskrivare vid översten, greve Spens' värvade regemente. Död barnlös 1759-11-14 i Wolgast, och med honom utgick ätten. Gift med bergsmansdottern Anna Lenberg, född 1724.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: