:

Von Cardell nr 2235

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten von Cardell nr 2235 †

Naturaliserad 1809-06-29 enligt 37 § R.F., introducerad 1815. Friherrlig 1818-05-11 ej introducerad. Utdöd 1821-09-17.


  • Fredrik Kobes, jordbrukare i Pyritz i Pommern. Gift med Dorotea Riesebeck [(F. Müller, Karl Fredrich von Cardell (1908).)].
  • Son:
  • Carl Fredrik Kobes. Justitieborgmästare i Demmin 1762. (At (Sch).) Död 1782. (At (Sch).) Gift med Vilhelmina Eleonora Kohlhard, guvernant hos prinsessan av Anhalt-Zerbst, sedermera kejsarinnan Catharina II av Ryssland samt dotter av lantrådet Kohlhard.

Barn:

  • Carl Fredrik von Cardell, adlad (och friherre) von Cardell, döpt 1764-04-19 Demmin. I tjänst vid preussiska ingenjörskåren 1780. Officer vid preussiska artilleriet 1787. Gick 1789 i svensk tjänst och blev kapten vid ett av honom själv uppsatt kompani vid von Hintzensternska infanteribataljonen 1789-05-17. Tysk adelsman med namnet Kobes von Cardell 1790-10-11. Placerad å extra stat på Psilanderhielmska regementet 1791-03-10. Informationskapten vid pommerska artilleribataljonen 1792-03-31. Major i armén 1792-07-26. Major i artilleriet och brigadchef 1793-07-01. Överstelöjtnant i armén och generaladjutant av flygeln 1795-03-11. En av KrVA:s stiftare 1796. Överstelöjtnant vid Vendes artilleriregemente 1799-08-19. Överste i armén och konungens generaladjutant 1802-03-31. RSO 1805-03-01. Chef för Vendes artilleriregemente 1807-03-07. Svensk adelsman 1809-06-29 enligt 37 § R.F. (introducerad 1815 under nr 2235). Generalmajor 1813-09-07. RPrOPlemér 1813-12-15. RRS:tVIO 2kl och S:t AO1kl. KSO 1814-07-06. RSOmstk.2kl 1814-11-16. Militär ledamot av krigskollegium (KrAK.) 1815-07-11. HedL KrVA 1815. Generalfälttygmästare och chef för hela artilleriet 1816-01-23. KmstkSO 1817-04-28. Friherre 1818-05-11 (ej introducerad). Generallöjtnant 1820-02-29. Död änkling och barnlös 1821-09-17 i Stockholm, och slöt således själv sin ätt samt ligger begraven på Ladugårdslands kyrkogård, varest en vacker minnesvård blivit över honom rest. Vapnet krossades av dåvarande generalmajoren af Tibell. ´Cardell bestämdes av fadern till lagfarenhetens idkande och blev därför tidigt skickad till Stettins gymnasium, men mera hågad för krigaryrket, övergav han snart detta lärosäte och tog tjänst vid preussiska ingenjörkåren. Han omorganiserade helt och hållet svenska artillerivapnet, att det blev ett mönster för andra länders, och införde ett förbättrat ridande artilleri. Var dessutom en tapper och förslagen krigare och bidrog mycket till segern vid Leipzig över Napoleon.' Gift 1789 med Carolina Fliess i hennes 2:a gifte, död 1821 dotter av bankiren Fliess i Berlin och änka efter kaptenen Carl von Runkel.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: