Von Burman nr 1296

Från Adelsvapen-Wiki

1296.jpg


Adliga ätten von Burman nr 1296 †

Adlad 1691-05-04, introducerad 1697. Utdöd sannolikt före 1733.


  • Henrik Burman, född i Arboga. Fil. mag. 1647. Borgmästare i Arboga 1651-01-22. Fiskal över tobakshandeln 1653-07-21. Häradshövding i Kinds och Kullings härader i Västergötland. Underlagman i Västergötland.

Barn:

  • Gerhard Burman, adlad von Burman, född 1653-06-07 i Stockholm. Fänrik vid ett regemente i holländsk tjänst 1673. Löjtnant vid ett kejs. dragonregemente 1674. Löjtnant vid fortifikationsfältstaten i svensk tjänst 1675-10-08. Kapten vid fortifikationsfältstaten i svensk tjänst 1677-09-12. Generalkvartermästarelöjtnant 1690-08-10. Adlad 1691-05-04 (introducerad 1697 under nr 1296). Överstelöjtnant 1695-07-19. Död 1701-09-03 i Malmö, 'Han var en skicklig militär och stod i mycken gunst hos fältmarskalken Ascheberg.' Hans »Prospecter af åtskilliga herregårdar uti Skåne år 1680« utgåvos i kopparstick av A. Fischer 1756.

Barn:

  • Gerhard. Var adjutant vid fortifikationen (Mf.) 1700. Furir 1701 (Mf.). Konduktör vid fortifikationen 1703-05-08. Konfirmationsfullmakt. 1703. Löjtnant vid drottningens livregemente till fot 1708.
  • Rutger. Volontär vid drottningens livregemente 1695. Livdrabant. Dömdes från tjänsten 1701 i mars . Återinträdde i tjänst 1702-07-02. Död 1703 vid Thorns belägring. Gift 1701-06-30, (lysning skedde i Reval) med Eleonora Taube, levde änka 1722.
  • Carl Alexander. Page hos kungl, rådet greve Piper 1697. Volontär vid grenadjärerna 1701. Förare vid livgardet 1702. Kornett vid Müllern von der Lühnens pommerska dragonregemente 1705-09-09. Konfirmationsfullmakt 1706-08-28. Sekundlöjtnant vid Müllern von der Lühnens pommerska dragonregemente 1710-09-19. Premiärlöjtnant 1712-08-24 ryttmästare vid drottning Hedvig Eleonoras livregemente 1713-01-10. Konfirmationsfullmakt 1716-06-13. Avsked 1716. Reste utrikes 1719. Var död 1733. Han blev flera gånger fången, därunder han hos furst Czartoryski i Polen måste några år arbeta i järnkedjor, natt och dag, till dess han blev utväxlad mot en polsk ryttmästare,. Gift med Hedvig Eleonora Don Hohenbach, som levde änka 1740-02-21 i Riga.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.