:

Von Bradke nr 1596

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten von Bradke nr 1596

Adlad 1718-11-17, introducerad 1720.

Ätten är i Sverige utgången, men fortlever i Östersjöprovinserna, där den 1778 introducerades bland Öselska adeln under nr 11.


TAB 1

Peter Bradke. Borgare i Lübeck och kapten vid artilleriet i Lübeck.

Barn:

 • Mikael Detlof Bradke, adlad von Bradke. Överste. Död 1759. Se Tab. 2.
 • Henrik Niklas Bradke, adlad von Bradke. Generallöjtnant. Död 1759. Se Tab. 6.

TAB 2

Mikael Detlof Bradke, adlad von Bradke (son av Peter Bradke, Tab. 1), född i Lübeck. Kom 1699 till allierade armén i Brabant och tjänade sig upp till fänrik. Gick 1707 i svensk tjänst och blev fänrik vid sachsiska bataljonen 1707-04-01. Löjtnant sachsiska bataljonen 1709-06-30. Sekundkapten vid Östgöta infanteriregemente 1710-08-00. Kapten vid Stöhrs bataljon 1711-03-11. Kapten vid östra skånska utskrivningsinfanteriregementet 1712-01-17. Konfirmationsfullmakt 1715-04-14. Major vid Ölands sjögasteregemente 1717-11-04. Adlad jämte brodern och styvbarnen 1718-11-17 (introducerad 1720 under nr 1596). Avsked 1719-06-00 vid regementets indragning. Major vid östra skånska infanteriregementet 1720. Fick kompani vid västra skånska infanteriregementet 1721-05-12. Major vid garnisonsregementet i Stralsund 1723-01-03. Överstelöjtnants titel 1723-05-28. Överstes avsked 1727-11-09. Kommendant i Lübeck 1727. RSO 1757-04-28. Död 1759-08-17 i Lübeck. Gift 1715-11-21 med Anna Margareta Prael i hennes 2:a gifte, död 1740, dotter av handlanden i Kristianstad Peter Prael och Jannika von Deurs samt änka efter handlanden i nämnda stad Peter Weckman. Se nedan, Tab. 7.

Barn:

 • Vendela Maria, född 1718-07-05 i Karlskrona, död ogift.
 • Carl Fredrik, född 1719. Kapten. Död 1761. Se Tab. 3
 • Peter, född 1720-05-09, död som barn.
 • Christian Didrik, döpt 1721-03-16 i Kristianstad. Fänrik i preussisk tjänst.
 • Casper Johan. Kapten vid Nissowska regementet i Ryssland. Död 1758-05-27 i Thorn.
 • Henrik Conrad.

TAB 3

Carl Fredrik (son av Mikael Detlof Bradke, adlad von Bradke, Tab. 2), född 1719-11-28. Kapten i rysk tjänst. Arrendator av Ganzenhof i Mohns socken på Ösel. Död Ganzenhof Gift med Margareta Elisabet von Aderkas i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1766-03-11 i Mohns socken med löjtnanten och kollegiiassessorn Georg Henrik von Rubusch, född 1737, död 1808-08-01 Tahhul

Barn:

 • Gertruda Sofia, född 1759-05-17 på Ganzenhof, död 1831-06-21 i Arensburg. Gift 1:o 1783-10-28 med stadssekreteraren i Arensburg August Christian Mayer. Gift 2:o 1806-11-11 i Arensburg med hovrådet Gotthard Fredrik von Poll i hans 2:a gifte (gift 1:o 1781-09-30 med Charlotta Juliana von Gyldenstubbe, från vilken han blev skild, i hennes 1:a gifte, född 1766-03-14, dotter av kollegiiassessorn Henrik Nikolaus von Gyldenstubbe-Murratz, av en adlad men ej introducerad ätt, och Maria Elisabet von Vietinghoff).
 • Johanna Dorotea, född 1761-07-10 på Ganzenhof, död 1834-06-16 i Arensburg. Gift i Arensburg 1788-01-16 med kaptenen Otto Gustaf von Vietinghoff, född 1766.

TAB 4

Fredrik Vilhelm (son av Carl Fredrik, Tab. 3). Artillerikapten. Överstelöjtnant och ingenjörsbataljonskommendant i Arensburg. Kommendant i Plock i Polen. (RHH.) Gift 1786-12-16 i Arensburg med Charlotte Christine von Haack, dotter av majoren von Haack.

Barn:

 • Georg Fredrik, född 1796. Geheimeråd. Se Tab. 5
 • Alexius Woldemar, född 1797-09-28 i Reval, död i Reval 1797-10-22 [RHH.].

TAB 5

Georg Fredrik (son av Fredrik Vilhelm, Tab. 4), född 1796-05-16 i Arensburg. Kapten. Geheimeråd. Gift 1825-02-11 i Arensburg med Emilie Rosette von Luce, dotter av skolinspektören, med. doktorn Johan Vilhelm Ludvig von Luce och hans 2:a fru Augusta Christina von Aderkas.

Barn:

 • Auguste Christine, född 1841-06-17 i Arensburg.

TAB 6

Henrik Niklas Bradke, adlad von Bradke (son av Peter Bradke, Tab. 1), född i Lübeck. Sekundfyrverkarelöjtnant 1713. Kom 1714 i svensk tjänst och blev löjtnant vid östra skånska infanteriregementet. Löjtnant vid artilleriet 1716-07-01. Fyrverkarelöjtnant vid artilleriet 1717-08-22. Sekundkapten 1718-07-21. Adlad jämte brodern och dennes styvbarn 1718-11-17 (introducerad 1720 under nr 1596). Premiärkapten vid artilleriet i Stockholm 1721-01-19 och vid artilleriet i Malmö 1725-04-03. Majors avsked 1726-07-30. Generalmajor i rysk tjänst. Generallöjtnant i rysk tjänst. Död 1759-04-02 i Kegels socken i Estland. (Ha.) Gift med Maria Magdalena Pott von Lubras.

Barn:

 • Johan Michael, född 1748-04-11 i Reval. (RHH.)

TAB 7

Weckmanska ättegrenen

 • Peter Weckman. Handlande i Kristianstad. Gift med Anna Margareta Prael. Omgift med översten Mikael Detlof Bradke, adlad von Bradke, se ovan. Barnen blevo 1718-11-17 jämte sin styvfader och dennes broder adlade med namnet von Bradke (sonen introducerad 1720 under nr 1596).

Barn:

 • Peter Weckman, adlad von Bradke, född 1712. Auskultant i Göta hovrätt. Vice häradshövding. Hovrättsadvokat. Död ogift 1758-01-11 i Kristianstad, och utgick med honom denna ättegren.
 • Dorotea Catharina Weckman, adlad von Bradke, död 1746. Gift med justitierådet von der Laen.
 • Janika Weckman, adlad von Bradke, död ogift 1745.


Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: