Von Benning nr 1908

Från Adelsvapen-Wiki

1908.jpg


Adliga ätten von Benning nr 1908 †

Adlad 1751-04-02, introducerad 1752. Utdöd 1875-02-13.

Ätten, som sedan 1760-talet icke varit representerad i Sverige, fortlevde i Waldeck och i Hessen till på 1870-talet, då den utslocknade på manssidan. Den sista manliga medlemmen var Carl von Benning, född 1804-02-18 i Rhena, död barnlös 1875-02-13 i Cassel, gift 1844-06-22 med Clementine von Langenschwartz. Tullnären Johan Henrik Benning uppgives å riddarhusgenealogien varit son till borgaren i Stockholm Abraham Benningk, född 1594, död 1673 och hans 1670 avlidna hustru Anna Bartels (syster till Lydert Adlersköld). Dessa makar gifte sig dock först 1658-08-28 och efterlämnade endast två döttrar. Något Abraham Benningks tidigare gifte, i vilket Johan Henrik kunnat vara född, är ej känt, däremot att han 1671 gifte om sig med Ingrid (von) Ahlstedt, vilket äktenskap var barnlöst.


  • Johan Henrik Benning. Tullnär i Verden 1668. Tullförvaltare i Verden. Död i Bremen på 1660-talet. Gift med Elisabet Amende.
  • Son:
  • Otto Vilhelm Benning, tullinspektor i Verden. Död där 1715. Gift med Dorotea Knigge.
  • Son:
  • Engelhart Didrik Benning, adlad von Benning, född 1699-08-14 i Verden. Sekreterare hos abbedissan i Herlord, furstinnan Charlotta Sofia av Kurland 1719. Hennes kabinettssekreterare till polska, engelska, hannoverska, danska och holsteingottorpska hoven. Sekreterare i hertig Carls av Hessen-Cassel-Schaumburg kansli 1729. Skickad till hertig Ferdinand av Kurland 1736 och såsom råd till riksdagen i Warschau 1738. Kansliråd hos konung Fredrik I vid hans hessen-casselska affärer i Stockholm 1740. Adlad 1751-04-02 (introducerad 1752 under nr 1908). Regeringsråd i hessen-casselsk tjänst. Död 1762-03-02. Gift med Lovisa Henrietta Hufholz, född 1698, dotter av kanslirådet Johan Valentin Hufholz i Rinteln.

Barn:

  • Johanna Elisabet, född 1733-05-06 i Rinteln.
  • Ferdinand Ludvig, född 1736-03-18 i Rinteln. Grenadjärkapten vid hessiska livregementet. Gift 1:o med en Tyroll, som dog i barnsäng tillika med barnet. Gift 2:o med Catharina Johanna von Campen, som ännu 1764 icke hade några barn.
  • Charlotta Augusta, född 1738-10-02 i Rinteln. Gift med kaptenen i fransk tjänst Peter von Flott.
  • Ulrika, född 1741-09-18 i Rinteln.
  • Fredrik Vilhelm, född 1743-09-04 i Stockholm. Löjtnant vid hessiska livregementet till fot.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.