Von Böckeln nr 790

Från Adelsvapen-Wiki

Vapensköld för adliga ätten von Böckeln nr 790

Adliga ätten von Böckeln nr 790 †

Adlad 1668-08-18. † 1702-02-05.

Martin Böckel, adlad von Böckeln. Född i Tyskland av adlade föräldrar. Jur. utredning doktor. Syndikus i Lubeck. Assessor i Wismarska tribunalet 1653. Svenskt hovråd samt resident i nedersachsiska kretsen. Adlad 1668-08-18. Kansler i Bremen 1670-04-18. Envoyé vid Luneburgska hovet 1671. Avsked 1672-07-10.

Barn:

  • Didrik Bergman von Böckeln. Var 1675–1679 stadsmajor i Wismar.
  • Christian Otto von Böckeln. Kanslijunkare i Sverige 1668-10-07. Sekreterare. Hovråd hos hertigen av Sachsen-Luneburg. Död 1676.
  • Johan Gotthard von Böckeln, jur. professor. Assessor vid hovrätten i Wolfenbüttel. Död 1702-02-05 och slöt sannolikt ätten.

Källa

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.