Von Afzelius nr 2240

Från Adelsvapen-Wiki

2240.jpg


Adliga ätten von AFZELIUS nr 2240 †

Adlad 1815-08-08, enligt 37 § R. F. Introducerade 1816. Utdöd 1876-02-03


TAB 1

Per Arvidsson, född 1684. Rusthållare på Samuelsgården i Bolums socken, Skaraborgs län. Död 1738. Gift 1710-06-19 med Kerstin Afzesdotter, född 1686, död 1749, dotter av hemmansbrukaren Afzegården Afze Larsson, stamfader för den kända vitt utgrenade släkten Afzelius och Ingjerd Persdotter.

Barn:

  • Arvid Persson Afzelius, född 1714-01-06 på Samuelsgården. Antog under skoltiden i Skara morbroderns tillnamn Afzelius 1725. Student i Uppsala 1735. Fil. mag. i Uppsala 1743. Prästvigd 1745. Extra ordinarie bataljonspredikant vid livgardet 1745. Kyrkoherde i Larvs pastorat av Skara stift 1748. Prost 1763. Kontraktsprost i Vilske kontrakt 1771. Död 1789-05-05 på sin egendom Hubo i Larvs socken. Gift 1749-06-06 med Catharina Brisman, född 1731-03-14, död 1805-03-26 i Uppsala, dotter av prosten och kyrkoherden i Larv Johan Brisman och Catharina Noring [As].

Barn:

  • Per Afzelius, adlad von Afzelius, född 1760-12-14 i Larvs prästgård. Inskriven i Skara gymnasium 1773. Student i Uppsala 1777-10-02. Disputant 1781-06-30 och 1782-06-02. Fil. mag. 1782-06-17. Med. kandidat 1782. Med. lic. 1783. Disputant 1784-01-17. Med. doktor 1785-06-14. Företog en utrikes studieresa 1784-02-00–1786-08-00. Med. adjunkt i Uppsala 1786-02-07. Ledamot av The Royal Society i Edinburgh 1786. Kirurg vid akademiska sjukhuset 1788-01-15–1797-01-09. Assessor 1788-02-11. Regementsfältskär vid livgardet 1788-05-27. Stabskirurg 1788-07-20. Fältmedikus 1789-04-06. Överdirektör av ekonomin vid arméns medicinalverk 1789-06-16. Överdirektör av arméns medicinalverk 1789-09-14. Överdirektörs namn 1790-08-23. Ledamot av Patriotiska sällskapet 1790. Ledamot av la Société d'histoire naturelle i Paris 1791. Regementsfältskär vid Hälsinge regemente 1791-08-24–1795-04-07. Till förordnad professor 1796. Intendent vid Sätra brunn 1796-03-301823. Kir. mag. 1799-02-12. Med. professor vid Uppsala universitet 1801-10-05 och dess rektor 1805 och 1816. Ledamot av La Société Medicale i Montpellier 1802, av Vetenskapssocieteten i Uppsala 1804, av Vetenskapsakademien 1804. RNO 1808-04-28. Arkiater och 1. livmedikus hos kronprinsen 1812-03-31. Överfältläkare vid armén 1812-07-14. Generalinspektör över arméns medicinalvård 1812-07-28. Ledamot av krigskommittén 1812-11-03. Adlad 1815-08-08 enligt 37 § Regeringsformen (introducerade 1816 under nr 2240). Avsked från professuren 1820-01-12. Erhöll NO i briljanter 1828. Jubelmag. 1833-06-14. KVO 1834-06-08. KmstkVO 1835-06-13. Jubeldoktor 1835-06-15. Död 1843-12-02 i Uppsala [Bbl]. Gift 1790-02-11 i Uppsala med Vendela Catharina Sidrén, född 1759-10-06, död 1816-04-04, dotter av med. professorn i Uppsala Jonas Sidrén och Helena Elisabet Borell.

Barn:

  • Johan Arvid, adelsman vid faderns död 1843, född 1790-12-08. Student i Uppsala 1806. Kanslist hos borgarståndet 1810. Kopist i handels- och finans- expeditionen 1811-07-05. Kanslist i handels- och finansexpeditionen 1812-12-02. Kanslist i krigskommittén 1812. Protokollssekreterare vid handels- och finansexpeditionen 1815-06-14. Kanslist hos borgarståndet 1817 och 1818. 1. expeditionssekreterares titel 1825-07-29. T. f. generalkonsul i Köpenhamn 1832-07-14. Generalkonsul och postkommissarie i Pommern och Mecklenburg 1834-11-11. RNO 1836-11-21. RPrRÖO3kl 1840-12-11. Död 1845-12-11 i Greifswald [Ak].
  • Catharina Helena, född 1792-07-24. Död 1840. Gift 1815 med biskopen i Skara stift doktor Sven Lundblad, född 1776-09-30 på Bernstorp vid Skara, död 1837-04-29 på Brunsbo och begraven på Värnhems kyrkogård.
  • Vendela Jakobina, född 1794-07-24, död ogift 1862-11-16 i Uppsala.
  • Per Vilhelm, adelsman vid äldre broderns död 1845. Född 1797. Bibliotekarie. Död 1846. Se Tab. 2.

TAB 2

Per Vilhelm (son av Per Afzelius, adlad von Afzelius, Tab. 1), adelsman vid äldre broderns död 1845. Född 1797-05-06. Fil. mag. i Uppsala 1818. Amanuens vid Uppsala bibliotek 1820. Vice bibliotekarie vid Uppsala bibliotek 1830. Död 1846-02-16 i Uppsala. Gift 1838-08-10 på Brunsbo biskopsgård i Åsaka socken, Skaraborgs län med sin fränka Johanna Margareta Afzelius, född 1811-05-15 vid Dannemora gruvor i Dannemora socken, Uppsala län, död 1878-01-25 i Uppsala, dotter av bruksläkaren Carl Johan Afzelius och Johanna Christina Öberg.

Barn:

  • Per Vilhelm, adelsman vid faderns död 1846. Född 1839-11-01. Student vid Uppsala universitet. Död ogift 1876-02-03 i Uppsala och slöt ätten.
  • Johan Arvid, född 1841-11-16, död 1844.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.