:

Tegmansköld nr 2238

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Tegmansköld nr 2238 †

Adlad 1815-08-08 enl. 37 § R.F., introd. 1816. Utdöd 1829-07-31.


1Kp. 2 Lignell, Grevskapet Dal. 3 Öä, del 6, sid. 239 4 Svn. 5 Medd. av V. Ljungfors, Malmö.

  • Birger Tegman, född 1687. Tullskrivare och rådman i Åmål. Postmästare därst. 17191. Död 1727. Gift med Annika Lind, född 1689, död 1752-06-04 i Åmål.5

Barn:

  • Olof Tegman, född 1720. Stadskassör i Åmål 17412. Vice kronofogde i Dals norra fögderi. Ord. kronofogde därst. 17592. Död 1762-08-04 i Åmål. Gift där5 1748-12-28 med Anna Catharina Lidbeck i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1763-08-11 i Åmål5 med rådmannen i nämnda stad Benjamin Brink, född 1735, död 1780-11-17), född 1727-01-21 i Åmål5, död där 1783-04-10, dotter av kronofogden Hakvin Lidbeck och hans 1:a hustru Catharina Haal.

Barn:

  • Gustaf Tegman, adlad Tegmansköld, född 1755-07-27 i Åmål4. Student i Lund 17764. Auskultant i Göta hovrätt s. å. 19/11. Arkivarie eller kanslist därst. 1780-02-21. Extra fiskal 1752-10-15. Ordinarie vid civilprotokollet 1783-09-19. Protonotarie 1788-11-06. Adjungerad ledamot 1790-04-12. Assessor 1793-07-05. Hovrättsråd 1803-05-22. RNO 1812-11-23. Därtill dubbad 1813-01-14. Adlad 1815-08-08 enl. 37 § R.F. (introd. 1816-05-22 under nr 2238). Vice president i nämnda hovrätt 1821-07-17. KNO 1825-05-11. Avsked från hovrätten 1828-08-30. Död ogift 1829-07-31 och slöt således själv sin adl. ätt. Han förordnades 1811 den 18 juli till ordförande för den division av Göta hovrätt, som i Lund dömde över de brottsliga uppträden, vilka samma år förefallit i Skåne, i anledning av förstärkningsmanskapets utskrivning.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: