Svanlood nr 900

Från Adelsvapen-Wiki

0900.jpg


Adliga ätten Svanlood nr 900 †

Adlad 1676-04-17, introd. 1678. Sannolikt utdöd.


1At (L).

TAB 1

Nils Svan. Löjtnant. Slagen vid Lützen 1632-11-30.

Barn:

  • Johan Svan, adlad Svanlood, född 1627. Volontär till häst 1644 och deltog i kriget mot Danmark samt då Laholm och Hälsingborg intogos. Hantlangare vid artilleriet 1646. Konstapel vid artilleriet i Narva 1648. Korpral vid Gustaf Horns livkompani till häst under kriget i Polen 1656. Fänrik vid artilleriet 1658. Konstit. löjtnant (guvernören Bengt Horns fullm.) vid artilleriet under estländska staten 1659-08-13. Konfirm.fullm. 1660-07-09. Kapten vid artilleriet i Reval 1674-08-17. Adlad 1676-04-17 (introd. 1678 under nr 900). Var kapten vid artilleriet på slottet i Reval ännu 1693. Gift 1:o med N. N. Gift 2:o med Margareta von Treiden, som efterlevde mannen1 'med flera barn, av vilka två söner lärt artilleri, fortifikation m. m.'

Barn:

  • Bengt Johan, född 1663 i Estland. Konstapel vid artilleriet 1674. Styckjunkare vid artilleriet i Reval 1681. Minör vid fältartilleriet i Stockholm 1698-12-01. Fänrik vid artilleriet i Riga 1699-11-15. Löjtnant vid artilleriet i Reval 1701-05-11. Kapten vid artilleriet i Narva 1704-04-10. Var gift 1698.
  • Jurgen Gustaf. Överste. Död 1716. Se Tab. 2
  • Margareta Elisabet, levde 1695. Gift med majoren Christian Ludvig von Lubrech, friherre von Cantelberg.

TAB 2

Jurgen Gustaf (son av Johan Svan, adlad Svanlood. Tab. 1). Konstapel vid artilleriet i Reval 1681. Förare vid överste Campenhausens regemente i Riga 1685. Löjtnant vid stralsundska (överste Ridderhielms) infanteriregemente 1697-11-15. Kapten därst. 1700-12-02. Konfirm. fullm. 1701-04-25. Kapten vid hertigens av Holstein livregemente s. å. Livdrabant 1702-02-20. Kapten i hertigens av Mecklenburg tjänst 1703. Volontär vid Krassows armé 1708. Begav sig till Bender 1710. Överstelöjtnant vid stralsundska infanteriregementet 1711-01-31. Sekundöverste s. å. 13/6. Fången vid Tönningen 1713-05-16. Hemkom s. å. Kommendant i Stralsund s. å. 20/11. Konfirm. fullm. av senaten 1714-01-22. Överste för sistnämnda regemente s. å. 13/6. Död 1716-02-00. Gift med Sofia Amalia von Rosencreutz, död 1765-09-01 i Stralsund.

Barn:

  • Teodora Amalia, levde ogift 1735.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.