:

Svanenberg nr 622

Från Adelsvapen-Wiki

Vapensköld för adliga ätten Svanenberg nr 622
Vapensköld för adliga ätten Svanenberg nr 622

Adliga ätten Svanenberg nr 622 †

Adlad 1654-05-27, † på 1600-talet.


Albert Ratke, adlad Svanenberg. Kommersekommissarie i hertigdömena Bremen och Verden 1654-05-09. Adlad s. å. 27/5. Troligen död barnlös, emedan hans nedannämnda systerson anför, att morbrodern varit sinnad att insätta honom såsom arvinge. Gift, men med vilken och om han hade barn, är icke känt, vadan ätten ansågs för längesedan utgången. Hans systerson, brigadieren hos generalstaterna Albrekt Milde, blev 1692 den 13 dec. adlad med sin morbroders adliga namn Svanenberg och vapen, men tog icke introduktion på riddarhuset.

Källa

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: