Strussköld nr 623

Från Adelsvapen-Wiki

0623.jpg


Adliga ätten Strussköld nr 623 †

Adlad 1654-05-27. Introd. s. å. Utdöd efter 1666.


1Zf. 2Um. 3KA, k. brev till kammarkoll. 1666, fol. 474 (OA). 4Ibid., fol. 218 (OA). 5Af.

  • Jesper Svensson, adlad Strussköld, född 1600. Var först båtsman. Löjtnant vid flottan 1643. Kapten 1646. Adlad 1654-05-27 (introd. s. å. under nr 623). Förde skeppet Svärdet i C. G. Wrangels flotta i okt. 1658. Död s. å. 7/12 i Landskrona och begraven i därvarande kyrka.[1] Han erhöll i livstidsförläning 1651-06-16 räntan av ett halvt bördsrättshemman Skeppartorpet (nu Viksund) i Hillersjö socken Stockholms län, från vars förutvarande ägare han 1653-10-01 fick tillstånd att tillösa sig jordrätten, och där han uppförde säteri.5 Gift med Margareta N. N., död 16755, som 1660-12-17 erhöll konfirmation på nämnda förläning.

Barn:

  • Sven. Student i Uppsala 1656-11-22. Var page, då han enligt k. brevet 1666-09-04 skulle få anställning vid skeppsflottan och erhålla respengar dit.3
  • Maria. Var anställd som sömmerska hos änkedrottning Hedvig Eleonora, då hon gifte sig och skulle enligt k. brevet4 1666-05-16 »niuta medhgifft såsom andra af lika villkor kan wara wederfarit». Levde änka 1678, då hon förgäves anhöll att få behålla Skeppartorpet till underhåll åt sig och sina barn. Gift 16664 med majoren N. N. Holtzhausen.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.