Stewart nr 205

Från Adelsvapen-Wiki

0205.jpg


Adliga ätten STEWARDT nr 205 †

Natural. 1634, introd. s. å. Utdöd 1646. Ättens namn Stewart (Stuart) skrives i handlingarna merendels Styfvert.


1Af. 2Ridd. o. Ad. Protokoll 1634. 3Zf. 4Um. 5SH liber caus, vol. 97, p. 1 och vol. 117, p. 5 (OA).

  • Johannes Stewart. Lord af Darnlie i grevskapet Renfrow i Skottland. 'Härstammade från en av de ädlaste skotska ätter'.

Barn:

  • William Stewart. Riddare. Befallningsman i Reth i grevskapet Air i Skottland. Gift med Elisabet Stewart, dotter av befallningsmannen i Halvig Jakob Stewart.

Barn:

  • Alexander Stewart. Befallningsman i Halvig i grevskapet Air. Gift med Margareta Maxwell, dotter av befallningsmannen i Naterpellok i Renfrow Jakob Maxwell.

Barn:

  • Johannes Stewart. Befallningsman i Halvig. Gift med Margareta Abernathie, dotter av William Abernathie, till Saltrun i grevskapet Lothian.

Barn:

  • William Stewart. Befallningsman i Halvig. Gift med Joneta Dumbar, dotter av befallningsmannen Dumbar i Enter-Kin i grevskapet Air Joannes Dumbar.

Barn:

  • Robert Stewart, till Touccars i Air. Gift med Agneta Hiegait, dotter av befallningsmannen i Caucadans i grevskapet Lannark William Hiegait och Joneta Jakobsdotter Graham.

Barn:

  • Simon Stewart, natural. Stewardt, till Hammarby i Danmarks socken Uppsala län, som han dels erhöll i förläning1 1627-07-27 och 1630-05-30 dels förvärvade genom byte 1637-11-16. Kom i ogunst hos konungen av Skotland och måste fly därifrån samt kom med de skotska legotrupperna till Norge 1612 och där fången5. Kom därifrån till Sverige och blev kapten vid flottan 1616-06-22. Fick befäl över två skepp med krigsfolk till Reval 1618-07-19. Löjtnant vid Göteborgs hyrebåtsmanskompani 1624–1626. Vice amiral 1630-05-30 och tjänstgjorde i juni s. å. som underamiral i riksamiralens flotta. Förde befäl över några skepp på kryssning efter tyska kusten s. å. juli–sept. Underamiral i riksamiralens flotta 1631. Fick 1633-09-27 konung Carl Stuarts av England brev med bevis om sitt skotska adelskap och till följd därav natural. svensk adelsman 1634 (han eller sonen Robert2 introd. s. å. under nr 177, vilket sedan ändrades till nr 205). Amiral för en transportflotta till Pillau 1634-05-27. Amirallöjtnant 1644-05-23. Död 1646-11-00 i Stockholm5 och slöt själv sin ätt på svärdssidan. [3]. Gift 1:o med5 Margaret Buchanan av förnäm skotsk familj, som levde ännu 1643-09-00, och från vilken han aldrig synes hava varit skild5. 2:o med Anna Bengtsdotter Svinhufvud. Hon levde ännu 1652-08-06, då hon sålde Hammarby till Tomas Gärffelt, vilken redan 1646-01-20 erhållit exspektansrätt till de delar av egendomen, som utgjorde donationshemman.

Barn:

  • 1. Robert. Student i Uppsala4 1636-01-12. Död i Stockholm kort före fadern5 (1646).
  • 1. Margareta. Gift före 1646 med borgaren i Stockholm Jakob Greijers.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.