Sternburg nr 1047

Från Adelsvapen-Wiki

1047.jpg


Adliga ätten Sternburg nr 1047 †

Adlad 1683-04-21, introd. 1686. Utdöd i Sverige.


  • Johan Steffens, adlad Sternburg, född i Livland. Gick 1644 i venetiansk tjänst vid ryttmästaren And. Münchhausens skvadron kyrassiärer. Fänrik vid överste Dauses regemente därst. Avsked 1648. Volontär vid överste Stots regemente i spansk tjänst s. å. Avsked 1649. Gick 1650 i fransk tjänst. Avsked därifrån 1656. Adjutant vid svenska armén i Livland. Legationskvartermästare vid svenska ambassaden till fredstraktaten i Oliva 1659. Hovmästare hos riksdrotset greve Magn. Gabr. De la Gardie 1660. Kapten vid artilleriet i de svenska besittningarna i Tyskland 1668. Major och kommendant på Kokenhusen 1670. Adlad 1683-04-21 (introd. 1686 under nr 1047). 'Under sin venetianska tjänst låg han först i garnison i Palma-Nuova, sedan i Padua, Mantua och Peschiera. Begav sig 1645 under venetianska ståthållaren i Zara, greve Hieronymo Savorgnano, till Zara i Dalmatien och de däromkring liggande orter samt bevistade båda drabbningarna, då turkarna blevo slagna vid Malpago. Var även med då general Gildehass med några galärer från Korfu angrep Morea och avbrände staden Patras, ävensom då general Capellos angrep i Dardanellerna turkarnas galärer, som skulle föra undsättning till Candia. Deltog under spanska tjänsten i slaget vid Bozzolo i Mantuagebietet, då markis de Serra och general Vincenzo Gonzaga segrade över franska armén under de Nouailles befäl. Bevistade under franska tjänsten belägringen av Pavia samt tågen i Piemont, Montferrat och milanesiska gebietet. Avsändes från fredsunderhandlarna i Oliva med brev till konung Carl X Gustaf, som då stod för Köpenhamn, där han ock var med i samma stads stormning.'. Gift men med vilken är ej känt, icke heller om han hade barn, vadan ätten för längesedan ansetts vara utgången.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.