Stålsvärd nr 1926

Från Adelsvapen-Wiki

1926.jpg


Adliga ätten Stålsvärd nr 1926 †

Adlad 1751-11-21, introd. 1752. Utdöd 1756-07-23.


1Um.

  • Johan Toresson Tjeder, född 1662-04-02. Fältväbel vid Upplands regemente. Fänrik därst. 1710-08-20. Sekundlöjtnant 1711-09-18. Konfirm.fullm. 1712-03-08. Kapten 1718-02-24. Död 1740-11-20. Gift 1713 med Märta Hagelsteen, född 1696-01-01 Fiskestad, död 1775-08-11 Eka, dotter av överstelöjtnanten Magnus Svensson Hagelsteen och Margareta Liedeblad.

Barn:

  • Magnus Tjeder, adlad Stålsvärd, född 1724-06-20. Student i Uppsala1 1735-05-13. Volontär vid fortifikationen 1740. Fänrik i fransk tjänst 1745-10-01. Underkonduktör vid fortifikationen s. å. 9/12. Löjtnant i fransk tjänst 1747-04-24. Kapten vid westerwaldiska regementet i Tyskland 1748-06-04. Fortifikationskapten i Sverige 1750-09-19. Ingenjörkapten vid svenska livgardet 1751-08-31. Adlad s. å. 21/11 jämte sin broder Johan (introd. 1752 under nr 1926). Halshuggen 1756-07-23 å Riddarholmen i Stockholm på samma gång som Brahe, Horn och Puke och för delaktighet i stämplingar till konungamaktens ökande samt slöt, såsom ogift, såväl sin adl. ättegren som hela ätten. Han förestod åren 1752–1755 fortifikationen vid livgardet samt fortifikations- och kadettkåren och utgav 1755, in 4:o, föreläsningar uti reguliär fortifikation, hållna för k. m:ts kadettkår.
  • Johan Tjeder, adlad Stålsvärd, född 1727-12-12. Student i Uppsala1 1735-05-13. Volontär, först vid livregementet och sedan vid fortifikationen. Livdrabant 1747-11-18. Adlad 1751-11-21 jämte sin broder Magnus (introd. 1752 under nr 1926). Död ogift 1752-12-10 och slöt själv sin adl. ättegren.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.