Stålhielm nr 475

Från Adelsvapen-Wiki

0475.jpg


Adliga ätten Stålhielm nr 475 †

Adlad 1649-11-22, introd. 1650. Utdöd före 1660-08-14.


1Rf. 2Pt 1904, sid. 137.

  • Joakim N. N. Gift med Margareta Tomasdotter, som 1660-08-14 ingick förlikning med sin sons änka Anna Tomasdotter. [1]

Barn:

  • Fredrik Joakimsson, adlad Stålhielm. 'Tjänade kronan en lång tid, troligen och tappert, och var slutligen ryttmästare vid Henrik Horns regemente'. Adlad 1649-11-22 (introd. 1650 under nr 456, vilket sedan ändrats till 475). Erhöll i förläning 1649 under Norrköpings besluts villkor Ytter- och Över-Kervo i Tusby socken samt Sairakkala, Järventaka och Kastari i Hollola socken1. Stupade i fält före 1660. Gift med Anna Tomasdotter, död 1665-03-00, ålderstigen, på ett hemman i Kervo by, vilket Gerhard von Schrove 1661 fått i donation, men låtit Stålhielms änka bebo.2

Barn:

  • En dotter. Gift med korpralen Erik Sigfridsson, som 1664 förgäves anhöll om några hemman, som Stålhielm innehaft.2

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.