:

Smittenhielm nr 970

Från Adelsvapen-Wiki

Vapensköld för adliga ätten Smittenhielm nr 970
Vapensköld för adliga ätten Smittenhielm nr 970

Adliga ätten Smittenhielm nr 970 †

Adlad 1680-11-14, introd. s. å. Utdöd i Sverige.

Henrik Ter Smitten, adlad Smittenhielm. Härstammade av en adlig ätt i Brabant, som i vapnet förde en tistelblomma och hade hans förfäder, i anseende till religionsförföljelsen under hertigens av Alba styrelse, måst år 1569 fly från Brabant, där de voro besuttna. Först köpman i Frankrike, sedan 1664-08-29 svensk kommissarie därst. Adlad 1680-11-14 (introd. s. å. under nr 970). Om han var gift eller hade barn är icke känt, varför ätten för länge sedan är ansedd vara utgången.

Källa

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: