Silfvercrona nr 252

Från Adelsvapen-Wiki

0252.jpg


Adliga ätten Silfvercrona nr 252 †

Adlad 1636-10-05, introd. 1638. Adlad och adopt. 1642-08-03, introd. s. å. Utdöd 1702-04-12.


TAB 1

Peter Spiring. Levde på 1500-talet och var en förmögen handlande i Holland.

Barn:

  • Peter Spiring, adlad Silfvercrona, till Norsholm i Kimsta socken Östergötlands län och Ås' klosters kungsgård i Halland. Född på 1500-talet i Holland. Köpman därst. och såsom sådan brukad av konung Gustaf II Adolf i åtskilliga ärenden. Inkallad till Sverige och blev generaltullförvaltare därst. Adlad 1636-10-05 (introd. 1638 under nr 252). Drottning Christinas kammarherre och finansråd 1636-10-05 o. Svensk resident hos generalstaterna 1640. Generalförvaltare av licenten i Livland, Pommern och Mecklenburg 1642-08-02. Rappellerad från nyssn. residentskap 1650-01-09. Åter svensk resident i Haag 1651-06-03. Död där 1652-02-00 barnlös och slöt själv sin ättegren. Hans styvbarn blevo 1642-08-02 adlade och adopt. på hans adl. namn och nummer. Gift med änkefru Johanna Dorotea van Bommert, född Daurées. Styvbarn:
  • Catharina van Bommert, adlad och adopt. Silfvercrona. Gift före 1655 med Christian Willoquean.
  • Maria van Bommert, adlad och adopt. Silfvercrona. Gift med drottning Christinas stallmästare Gustaf de Dannoy.
  • Johan Filip van Bommert, adlad och adopt. Silfvercrona, född 1630. Överdirektör. Död 1702. Se Tab. 2
  • Johanna van Bommert, adlad och adopt. Silfvercrona. Levde änka 1698. Gift med översten Abel D'Allone.
  • Antoinetta van Bommert, adlad och adopt. Silfvercrona, död ogift 74 år gammal.
  • Johanna Maria van Bommert, adlad och adopt. Silfvercrona. Gift med översten och kommendanten i Maastricht Elias Hamilton de Guichery.

TAB 2

Johan Filip van Bommert, adlad och adopt. Silfvercrona (styvson till Peter Spiring, adlad Silfvercrona, Tab. 1), till Norsholm. Född 1630 i Holland. Adlad 1642-08-02 jämte sina systrar och adopt. på styvfaderns adl. namn och nummer. Svensk resident i Holland 1650-01-09. Korrespondent från Haag till svenska regeringen 1652. Kommissarie därst. 1668-10-31. Drottning Christinas intendent över hertigdömet Verden 1681-09-00. Överdirektör för stora sjötullen i Stockholm 1686-01-08. Kallad att taga säte i kammarkollegium vid kommersärendenas föredragning s. å. 17/2. Ledamot av kommissionen för prövning av ersättningskrav till följd av kaperier 1691-07-01. Död 1702-04-12 i Stockholm och slöt denna ättegren [Ak]. Han försålde enl. k. tillstånd av den 19 nov. 1668 Norsholm till riksrådet friherre Knut Kurck. Gift med Johanna Halevein.

Barn:

  • Sara. Gift med guvernören i Gertruidenburg, generalmajoren Johan du Fachet van Krelingen. Juliana, död barn.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.