Siölöw nr 669

Från Adelsvapen-Wiki

Vapensköld för adliga ätten Siölöw nr 669

Adliga ätten Siölöw nr 669 †

Adlad 1660-02-28 Ätten kallas understundom Siöleijon. – Enligt den tyska heraldisk-genealogiska tidskriften Herold för år 1888, sid. 88–89, skulle ätten ännu fortleva i Tyskland under namnet von Seelöw. Den tyska ättens härstamning från den adlade Owen Coxe-Siölöw saknar emellertid officiella bevis.

Owen Coxe (Ovenus Kox), adlad Siölöw, född i England. Tjänte först länge i England. Inkom till Sverige under konung Carl X Gustafs tid och blev major vid amiralitetet 1658. Befäl över åtta skepp till Jutlands östra kust 1659. Vice amiral 1659. Vice amiral i George Ayscucs eskader i Öresund 1659. Adlad 1660-02-28. Deltog i likprocessionen efter konung Carl X Gustaf. Köpte skeppet Rafael med en del bestyckning 1661. 'Han angrep med åtta skepp, strax efter sin utnämning till amiral, fem danska och holländska örlogsskepp vid Ebelstoft å Jutland, av vilka han uppbrände ett och tog de övriga med sig såsom segerbyte till Kronborg. Kallas understundom i gamla svenska handlingar Sjöleijon.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.