:

Siöhielm nr 656

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Siöhielm nr 656 †

Adlad 1658-10-03, introducerad 1660. Utdöd 1668-06-18.


  • Henrik Gerdtsson, adlad Siöhielm (skrev sig själv Gerritsen), född i provinsen Zeeland i Nederländerna. Inkom till Sverige 1644 med den förhyrda holländska flottan, i vilken han var Mårten Thiisens underbefälhavare. Vice amiral i svensk tjänst 1644-09-10. Vice amiral i 1. eskadern av Erik Rynings flotta 1645. Hade befäl över fem skepp med trupper till Wismar 1646 och över tio skepp med trupper till Greifwalderön 1648. Erhöll i förläning tretton skattehemman i Söderala socken, Gävleborgs län enligt Norrköpings besluts villkor 1649-07-20. Holmamiral 1653. Amiral 1654. Upplodade Österbottens och Västerbottens kuster 1654–1656. Erhöll Bällsta i Bromma socken, Stockholms län i donation (Af.) 1656-12-23. Befäl över flottan i Göteborg 1657. Befäl över skeppen i Öresund 1658-08-00. Adlad 1658-10-03 (introducerad 1660 under nr 656). Anförde 3. eskadern av C. G. Wrangels flotta i sjöslaget i Öresund 1658-11-08 mot sina förutvarande landsmän. Erhöll Hjularöd i Harlösa socken, Malmöhus län och Björnstorp i Gäddelövs socken, Malmöhus län i förläning 1658-12-31. Befäl över flottan i Göteborg 1659-06-02–1660-06-06. Död utan söner 1668-06-18 i Amsterdam och slöt således själv sin adliga ätt. Han utsändes 1663 av svenska regeringen med skeppet Danska Falken och gallioten Ulvsund på en expedition mot turkar och morer, men fastnade 1663-09-00 nattetid på grund vid Anholt, då gallloten blev alldeles borta. Fortsatte dock resan till Goa, där han försålde skeppet, avdankade skeppsfolket och begav sig till Holland 1665, för vilket allt han blev fiskaliter anklagad inför en särskild kommission. Gift med N.N., död 1658 i Göteborg och begraven 1658-03-17 i Kristine församling, därst.

Barn:

  • Anna, levde 1670. Gift före 1657 med köpmannen i Stockholm Peter ver Beck i hans 1:a gifte (gift 2:o med Johanna du Val, död änka, dotter av handelsmannen i Gravenhage Peter du Val), död 1694-10-29 [Öä, del 12, sid. 555, not 1.]
  • Ester, döpt 1647-07-10 i Jakobs församling, Stockholm, död i Jakobs församling, Stockholm, (SRA.) 1685-12-22. Gift med kommissarien Abraham Wolters (Öä, del 11, sid. 454, not 1.) i hans 1:a gifte (gift 2:o 1689 med Maria Margareta Weissel i hennes 2:a gifte). (SRA).

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: