:

Siöberg nr 797

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Siöberg nr 797 †

Adlad 1668-03-18, introducerad 1668. Utdöd i Sverige 1745. En utförligare utredning om ätten i PHT 1971-72, s 48 ff.


TAB 1

Mattias Otto(sson Wrangel), adlad Siöberg, född 1624-02-01 i Tyskland. Inkom till Sverige och blev beridare vid arvfursten Carl Gustafs stall 1650. Underberidare vid Karl Gustafs stallstat 1655. Löjtnant vid Tavastehus rytteriregemente 1657. Beridare vid Börringe, Lindholmens ladugård och Dalby kloster 1658. Stallmästare vid det av Carl X Gustaf inrättade stuteriet vid Flyinge kungsgård i Sandby socken, Malmöhus län 1659 (At (Sch.)). Understallmästere i Skåne 1660. Arrendatro av Skånska stallstaten 1668-1676. Stallmästare vid Hedvig Eleonoras och därefter understallmästare vid Ulrika Eleonoras stallstat. Ägde Bjällerup och Esarps säteri, Malmöhus län. Adlad 1668-03-18 (introducerad 1668 under nr 797). Död 1692-12-02 och begraven 1693-05-01 i Riddarholmskyrkan, varest hans vapen uppsattes. Gift 1657/1658 med N.N. Margraff. Död 1685.

Barn:

 • Adam Claes. Korpral 1676. Avsked 1679. Fältväbel 1680. Bland konungens drabanter 1683. Fänrik vid Jämtlands dragoner 1685-05-01. Avsked på grund sjukdom 1693-12-12. Arresterad 1694. Död i arresten omkring 1696/1697. Gift 1686-02-16 med Juliana Eleonora Thomson (gift 2:o 1706 efter den 9/10 med löjtnanten Zacharias Silfwerbrand). Dotter till Tomas Thomson och Ingeborg Kruse af Elghammar.
 • Dorotea Elisabet. Död 1720. Gift 1694 med Nicolaus Anthonij von Flach. Tysk. Kallade sig överstelöjtnant. Rymde ur landet i slutet av år 1701.

TAB 2

Gustaf (son till Mattias Siöberg, tab 1). Korpral 1674. Kornett 1676. Löjtnant 1677. Tjänstgjorde sedan som ryttmästare. Ägde Stora Ugglarps säteri och Esarps rusthåll. Död 1694/1695. Gift omkring 1680 med Clara Maria Galtung. Död omkring 1698/1699. Dotter till amiralen Lars Galtung och Barbara von Grabow.

Barn:

 • Lars. 2:e korpral 1702. Död 1704-06-08 vid Bodziechow. Ogift.
 • Carl Gustaf, född 1689. Volontär vid ett regemente i Malmö 1702. Beridare i Kungl Maj:ts stall 1703. Korpral vid livdragonregementet 1705. Underofficer vid livdragonerna 1706. Korpral 1708. Fången av kosacker eller kalmucker vid Poltava 1709. Fången av ryssar 1710. Flydde 1712 och kom hem 1713. Fältväbel vid Sparres ståndsdragonreg. Löjtnant 1713-08-18. Interimsregementskvartermästare vid Adelsfanan 1717-10-25. Ryttmästare vid Bielkes tremänningsregemente till häst 1718-06-26. Avsked 1719-09-30. Expektant vid Adelsfanan 1723. Löjtnants indelning 1740-10-30. Löjtnant med ryttmästares karaktär 1743. Regementskvartermästare vid Adelsfanan 1744-05-30. Död barnlös 1745 Bredsätra och begraven där 1745-10-10. Han slöt ätten i Sverige. Gift 1:o före 1720 med Augusta Kijl. Dotter av lagmannen Magnus Kijl och Lucia Lampa. Död mellan åren 1730 och 1737. Gift 2:o 1737-09-25 i Nykils socken, Östergötlands län med Brita Bergelia, eg Berglin. Syster till Anders Berglin, adlad Segerstierna, i Nykil socken, Östergötlands län. Död på Värnbergs gård i Roslagsbro socken. Bouppteckning 1749-07-04.
 • Helena Maria. Gift före 1700 med kornetten, senare bödeln i Oxie härad Christian Walkendorf. Död i Näs och begraven där 1739. Utfattig.
 • Elisabeth Maria, född 1685 på Esarp. Gift 1707-07-12 med löjtnanten Carl Gustaf Schalin. Ägde Ugglarps säteri. Död 1723-02-15 i Bröndrum, Fågeltofta socken.

TAB 3

Mattias Johan (son av Mattias Otto, adlad Siöberg, tab 1). Var 1699 i den polske konungens tjänst. Fången hos polackerna. Flydde till Riga. Volontär vid Frölichs regemente 1700. Förare vid garnisonsregementet i Riga 1700. Fältväbel 1701. Fänrik 1702-08-19. Löjtnant 1707-08-14. Regementskvartermästare vid Västmanlands infanteriregemente 1709-11-11. Sekundkapten där 1711-08-04. Avsked 1719-11-12. Avflyttade från Sverige 1723 och blev kapten vid ett ryskt regemente i Pernau. Gift före 1705 med Christina Elisabeth d’Albedyll av den livländska grenen.

Barn:

 • Christina Regina, född 1705. Död 1781-05-13. Gift med Hannibal. Rysk general. Död 1781.
 • Catharina (?)
 • Margareta Elisabet, född 1715-12-19 i Svedvi socken, Västmanlands län.
 • Juliana Charlotta, född 1718-05-09 i Svedvi socken, Västmanlands län.
 • Gustaf, född 1721-02-25 i Västerås
 • Ännu ett barn.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: