:

Sernsköld nr 2027

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Sernsköld nr 2027 †

Adlad 1772-09-12, introducerad 1775. Utdöd 1797-05-24.

Mikael Larsson. Klockare och organist i Västervåla socken, Västmanlands län.

Barn:

  • Ericus Michaelis Wallenius, född 1620-02-00 i Västervåla socken. Student i Uppsala (Um.) 1641-02-14. Prästvigd 1643-06-28 till pastorsadjunkt i Mora. Skollärare i Mora. Kyrkoherde i Särna nybildade pastorat av Västerås stift 1651-12-12, sedan denna församling kommit under Sverige, då honom anslogs 50 tunnor kronotiondespannmål från Mora. Död 1680-06-28 i Särna prästgård [Hm]. Gift 1646 med Margareta Israelsdotter, född 1626, död 1697 i Orsa socken, dotter av kyrkoherden i Ore pastorat av Västerås stift Israel Dalander och Margareta Andersdotter [Hm].

Barn:

  • Samuel Erik Sernander, född 1671-02-03 i Särna prästgård. Student i Uppsala (Um.) 1691-02-11. Filosofie Magister 1703. Konrektor vid Västerås skola 1705-05-02. Rektor vid Västerås skola 1706-05-04. Kyrkoherde i Svärdsjö pastorat av Västerås' stift 1709-11-27. Tillträdande 1710. Konfirmationsfullmakt 1716-09-26. Prost 1722. Riksdagsfullmäktig 1727. Död 1743-04-11 i Svärdsjö prästgård och begraven i Svärdsjö kyrka, där hans gravsten ses [Hm]. Gift (Hm.) 1710-02-02 med Clara Elvia i hennes 2:a gifte [gift 1:o 1706-04-05 med mannens företrädare som kyrkoherde i Svärdsjö Johannes Georgii Tillæus i hans 2:a gifte (gift 1:o 1686-06-13 med Maria Fahlander, född 1659, död 1705-07-03, dotter av kyrkoherden i Grangärde pastorat av Västerås stift Lars Fahlander och Elisabet Tillæ), född 1658-08-21 i Grangärde prästgård, död 1707-07-09 i Svärdsjö prästgård] (Hm.), född 1679-12-06, död 1767, dotter av prosten och kyrkoherden i Leksand Gustaf Elvius och Elisabet Olofsdotter.

Barn:

  • Samuel Sernander, adlad Sernsköld, född 1713-09-09 i Svärdsjö prästgård. Skolpilt och gymnasist i Västerås samt student i Uppsala (Um.) 1727-02-10. Extra ordinarie kanslist vid inrikes civilexpeditionen 1737-12-20. Kanslerssekreterare vid universitetet i Åbo 1744-06-00. Kanslist vid inrikes civilexpeditionen 1747-02-07. Registrator vid inrikes civilexpeditionen 1756-04-30. Protokollssekreterare 1757-03-23. Andre expeditionssekreterare 1758-03-02. Förste expeditionssekreterare 1761-09-15. Avsked från kanslerssekreterarbeställningen 1771. Adlad 1772-09-12 jämte sin yngre broder Per (introducerad 1775 under nr 2027). Avsked från civilexpeditionen 1787. Landshövdings n. h. o. v. 1792-09-04. Död ogift 1797-05-24 i Stockholm och slöt såväl sin egen adliga ättegren som hela ätten, varför vapnet vid begravningen i S:t Nikolai kyrka 1797-06-01 krossades av landshövdingen Nils von Rosenstein. 'Landshövdingen Sernsköld blev under sin studietid i Uppsala antagen till handledare för sedermera riksrådet friherre Olof Cederströms söner, för vilken herres avkomma, såsom sina första befordrare, han i all sin tid visade en ständig vänskap. Hade flera angelägna extra förrättningar och blev 1786-03-20 LVHA samt höll vid sitt inträde vid LVHA 1786-05-07 ett tal om nyttan och nödvändigheten av latinska språkets bruk. Skrev själv en vacker latin och ägde mycken kunskap i latinska poesien. Testamenterade av sin dels ärvda, dels samlade förmögenhet till stipendier vid Uppsala akademi 3,000 rdr och till Västerås skola och gymnasium för släktingar 1,500 rdr samt till frimurarbarnhuset och lasaretterna i Stockholm vartdera 700 rdr och till de fattiga i Svärdsjö församling 600 rdr förutom en ansenlig samling böcker till universitetet i Åbo och gymnasium i Västerås.'
  • Per Sernander, adlad Sernsköld, född 1721-08-21 i Svärdsjö prästgård. Student i Uppsala 1731-11-03. Auskultant i Svea hovrätt 1741-09-23. Amanuens i sekreterarkontoret i Svea hovrätt 1742. Extra notarie i Svea hovrätt 1744-09-19. Vice häradshövding i Kopparbergs län 1746-05-26. Ordinarie häradshövding i Stora Kopparbergs och Säters län samt Österdalarne 1747-10-24. Lagman i Stora Kopparbergs hövdingedöme 1762-06-29. Adlad 1772-09-12 jämte äldre brodern Samuel (introducerad 1775 under nr 2027). Död ogift 1779-11-14 i Falun och slöt således själv sin adliga ättegren.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: