Segerstierna nr 1754

Från Adelsvapen-Wiki

Vapensköld för adliga ätten Segerstierna nr 1754

Adliga ätten Segerstierna nr 1754 †

Adlad 1707-06-27. † 1737-06-08.

Anders Berglin, adlad Segerstierna. Son av en kyrkoherde (Se Bergelius). Född omkr. 1677 i Södermanland. Ryttmästare 1705. Adlad 1707-06-27. Överstelöjtnants karaktär 1722. Död ogift 1737-06-08 och slutande själv sin adliga ätt. Han testamenterade all sin lösa egendom till sin syster Brita Bergelia. Han bevistade med utmärkt beröm slaget vid Klissov, där han blev illa sårad. Likaledes slaget vid Warschau. Fången vid Poltava och förd till Tobolsk, varifrån han ej hemkom förrän efter fredsslutet eller 1722.

Källa

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.