Segercrantz af Såtevalla nr 1766

Från Adelsvapen-Wiki

1766.jpg

Adliga ätten Segercrantz sedemera Segercrantz af Såtevalla nr 1766 †

Adlad 1720-06-18, introd. 1723, utdöd 1758-09-05.

Mårten Enberg. Arrendator av Soikkina kungsgård i Ingermanland. Gift med Magdalena Krus, dotter av borgaren och guldsmeden i Härnösand Hans Krus och Elisabet Carlsdotter Blix.

Barn:

  • Mårten Enberg, adlad Segercrantz, till Såtevalla i Lempäälä socken, Björneborgs län, Finland. Född 1682-07-09 på Soikkina. Student i Dorpat 1697. Volontär vid Viborgs fördubblingskavalleriregemente 1700. Fältväbel därst. s. å. 10/10. Kornett 1701-05-09. Löjtnant vid Åbo och Björneborgs läns fördubblingskavalleriregemente s. å. 13/9. Konfirm.fullm. s. å. 21/10. Ryttmästare 1705-08-24. Konfirm.fullm. 1717-02-25. Major vid karelska kavalleriregementet 1718-06-27. Adlad 1720-06-18 (introd. 1723 under nr 1766 och fick ätten sedermera namnet Segercrantz af Såtevalla). Kaptens indelning vid Nylands och Tavastehus läns dragonregemente 1723. Majors indelning därst. 1740-06-10. Överstelöjtnants avsked 1741-08-20. RSO 1751-12-04. Överstes karaktär 1757. Död barnlös 1758-09-03 på Såtevalla och slöt således själv sin adl. ätt samt begraven s. å. 8/12 i Lempäälä kyrka. 'Han visade vid alla tillfällen under försvaret av Finland och fälttågen i Ingermanland i början av 1700-talet goda prov på en modig och bra officer. Var 1718 med i det svåra fälttåget till Norge med jämtländska armén. Testamenterade till Åbo akademi 6,000 daler kopparmynt, av vars ränta skulle inrättas tvenne ekonomiska stipendier.' Gift 1706-12-13 med Catharina Paulin, född 1691, död 1752-12-06 på Såtevalla, dotter av prosten och kyrkoherden i Iittis församl. Arvid Paulinus och Maria Ithimaeus.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.